Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Substantiivijohdokset > Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja > pesä-ke, kohd-e, jalk-ine, kaista-le, leima-sin > § 203 Nominikantaiset in-sanat

§ 203 Nominikantaiset in-sanat

Semanttisesti kirjava ryhmä ovat johtimen ‑sin (: ‑sime-) sisältävät vajaat kymmenen substantiivia. Lähinnä verbikantaisia tai verbiin assosioituvia ovat leimasin, polkusin ja vipusin (vrt. vivuta), jotka ovat välineennimiä (» § 255) samoin kuin nominikantaiset alasin, kovasin, peräsin ja purasin. Muita sin-johdoksia ovat kirjasin ja kalvosin.

Lisäksi on nominikantaisia in- (: ime-) johdoksia tai niiden hahmoisia kantasanattomia substantiiveja, valtaosa oppitekoisia:

 
aterimet, jalustin, olkain, ponnin, rohdin, sarkain, sormustin, tutkain, vastin, vempain, ydin | Adjektiiveja: irtain, valtoin (: valtoimenaan)

Huom. sin-loppuisia ovat myös monet verbikantaiset in-välineennimet (» § 256) kuten laukaisin, mutta niissä johdinainesta on in, ja s kuuluu kantavartaloon (laukais-in).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot