Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Adjektiivijohdokset > (i)nen-johdokset > lika-inen, teräks-inen, autta-vainen > Täydennyksen tai määriteosan saavat: näköinen, paksuinen > § 271 Tyypit x:n pituinen, ikäinen ja takainen

§ 271 Tyypit x:n pituinen, ikäinen ja takainen

Uinen-johtimisia adjektiiveja on vajaat parikymmentä sanakirjalekseemiä. Niiden kantana on mitattavaa ominaisuutta ilmaiseva adjektiivi. Kanta-adjektiivin loppuvokaali jää johtimen edeltä pois, myös eA-aines (kork-uinen < korkea). Uinen-johdosta motivoi muissa kuin eA-kantaisissa tapauksissa myös vastaava ominaisuudennimi, esim. laajuinenlaajuus, pituinenpituus.

(a)
korkuinen, kovuinen, laajuinen, paksuinen, suuruinen, syvyinen, taajuinen 6 000 miehen vahvuinen YK:n joukko (l) | määräämättömän pituisen ajan (l) | kapea, autonlevyinen hiekkatie (k)

Kantasanana on yleensä antonyymisen adjektiiviparin se jäsen, joka ilmaisee ominaisuuden suurempaa astetta, esim. pituinen (ei: *lyhyinen), syvyinen (ei: *mataluinen) (vastakohtasuhteista » § 605). Tästä poikkeavat harvuinen ja ohuinen. Uinen-adjektiivit ovat periaatteessa umpiluokka, mutta satunnaiset uudismuodosteet ovat mahdollisia kaksitavuisista kannoista, esim. hyvän kypsynen ruoka (TV). (Vaihtoehtoisesta ilmaustyypistä viisi metriä korkea » § 616.)

Substantiivikantaisista (i)nen-johtimisista suhteutusadjektiiveista osa ilmaisee mitattavaa ominaisuutta (b), osa aisti- tai yleisvaikutelmaa (c).

(b)
hintainen, ikäinen, lämpöinen, mittainen, painoinenKaunis kirja on aina ollut aarteen arvoinen. (ou) | 30 litran vetoisen kanisterin (l) | seinänkokoinen sukutaulu (ou)
(c)
kuuloinen, lajinen, luonteinen, makuinen, mallinen, muotoinen, oloinen, suuntainen, tasoinen, tuntuinen, tyyppinenJoku tiskirätin värinen ja näköinen, ja hajuinen, partamies hoippui ovesta ja – –. (k) | tummansävyiset, modernit omakotitalot (ou)

Suhteellista paikkaa tai aikaa puolestaan ilmaisevat mm. seuraavat:

(d)
alainen, alinen, jälkeinen, keskinen, läheinen, puoleinen, päällinen, sisäinen, takainen, ulkoinen, vastainen, viereinen, välinen, ylinen

Ryhmässä (d) kantasanana on substantiivi, pronomini tai nominaalinen vartalo (vrt. paikkaa tai aikaa ilmaisevat syntaktisesti vapaat (i)nen-adjektiivit » § 265 ryhmät g–h). Täydennys tai määriteosa ilmaisee suhteutuskohtaa ja koko adjektiivirakenne konkreettista (e) tai abstraktia (f) sijaintia taikka ajankohtaa (g). Ilmaisuvaihtoehdoissa on samat leksikaaliset osat käsittävä adpositiorakenne, esim. pinnanalainen ~ sellainen, joka on pinnan alla; luonnonläheinen ~ lähellä luontoa oleva.

(e)
vedenalainen, pohjoisenpuoleinen, suonensisäinen, rajantakainen hotellin viereinen Marina Congress Center (l) | Otsonikato Suomen päällisessä yläilmakehässä (l) | Lahden alapuolisella jokiosuudella (a)
(f)
kahdenkeskinen, kielenulkoinen, järjenvastainen, valtioidenvälinen ennakonpidätyksen alainen palkkatulo (a) | alueiden keskinen kilpailutilanne (a) | vaimon suvun puoleinen leipomon perikunta (l)
(g)
sunnuntain vastainen | kuolemanjälkeinen elämä

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot