Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Adjektiivijohdokset > (i)nen-johdokset > lika-inen, teräks-inen, autta-vainen > Sanayhtymäkantaiset: hiekkapohjainen, pitkätukkainen > § 273 Moniosaisen kannan hahmotusvaihtoehtoja

§ 273 Moniosaisen kannan hahmotusvaihtoehtoja

Suuren (i)nen-johtimisten adjektiivien ryhmän muodostavat sellaiset, joiden kantana on sanayhtymä, nimittäin yhdyssubstantiivi tai sanaliitto (kaksisanainen NP). (i)nen-yhdysadjektiivin määriteosa on yleensä nominatiivissa, esim. sydänvikainen (< sydänvika), korkeakorkoinen (< korkea korko), joskus genetiivissäkin, esim. lapsenmielinen (< lapsenmieli). Tällaiset adjektiivit ovat muodostuksensa kannalta johdoksia (sydänvika-inen), mutta hahmotetaan toisaalta myös yhdyssanoiksi: sydän+vikainen. (i)nen-yhdysadjektiivin lähtökohtana voi olla myös kaksiosainen n-loppuinen adverbi, esim. edestaka-inen (← edestaka-isin), yksinoma-inen (← yksinoma-an) (» § 263, 372 huom.).

Kun määriteosana on adjektiivi tai numeraali, yhdysadjektiivin kantana on yleensä sanaliitto. Jos taas määriteosana on substantiivi, kantana on yhdyssana. (Näiden komparaatiosta » § 428.)

 
Sanaliittokanta Yhdyssanakanta
lyhytvartinen < lyhyt varsi puuvartinen < puuvarsi
hellämielinen < hellä mieli intomielinen < intomieli
kaksijalkainen < kaksi jalkaa lattajalkainen < lattajalka

Joskus johdos on sisällöllisesti monikollinen, esim. pitkähiuksinen (← pitkät hiukset), vakavasilmäinen (← vakavat silmät). Kantana oleva sanayhtymä ei aina ole myöskään aktuaalinen tai vakiintunut: punareunainen (< ?punareuna), valtioenemmistöinen (< ?valtioenemmistö), vapaaehtoinen (< ?vapaa ehto).

Huom. 1. Joskus harvoin kantana toimivan sanayhtymän osat ovat summa- eivätkä määrityssuhteessa toisiinsa, esim. aikapaikkainen, lasikuparinen, sinivalkoinen (vrt. summayhdysosa yhdyssanoissa tyyppiä lihamakaronilaatikko » § 434).

Huom. 2. Myös llinen-johtiminen yhdysadjektiivi voi olla yhdyssanasta johdettu, esim. pääasiallinen, valokuvauksellinen, mutta ei sanaliitosta: *pitkäjalallinen, *kaksikerroksellinen (» § 279).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot