Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Substantiivijohdokset > Affektisia johdostyyppejä ja muotteja > kirja-nen, laps-onen > § 208 Deminutiivisuus, hellittely ja muita merkityksiä

§ 208 Deminutiivisuus, hellittely ja muita merkityksiä

Merkitykseltään deminutiivisia, lähinnä tarkoitteen pienuutta ilmaisevia (O)nen-substantiivijohdoksia ovat esim. seuraavat. Tällaisten johdosten käyttöyhteyksiin sisältyy usein myös pienuutta ilmaiseva adjektiivi.

(a)
kirjanen, lappunen, lintunen, osanen, palanen, tyttönen | ‑O + ‑nen: jänönen, kupponen, kätönen, lapsonen, tähtönen
 
Kuoren sisällä oli joukko pieniä lippusia ja lappusia. (l) | Parkkipaikan etsiskelyyn ei tärväänny mainittavammin aikaa ja ahtaastakin kolosesta pääsee helposti liikenteeseen. (l)

nen-johdoksen leksikaalinen merkitys on saattanut myös erikoistua kantasanaan nähden (b). Tällöinkin taustalla voi olla deminutiivinen merkitys.

(b)
hakanen (vrt. haka), lautanen, neulanen, poikanen ’eläimen jälkeläinen’, tekonen ’moitittava teko’

Kantasanastaan erikoistuneita (O)inen-adjektiiveja ovat esim. hienoinen ’vähäinen, lievä’, pahainen ’vähäinen, surkea’ ja sievoinen ’melkoinen’.

Joskus kantasubstantiivi ja vastaava nen-johdos ovat käytännössä synonyymisia: esim. sanoissa hetkinen, hitunen, murunen ja tilkkanen kantasanan tarkoite on jo sellaisenaan pienikokoinen tai muulla tavalla vähäinen. Näillä sanoilla ilmaistaan etenkin määrää. Muita (i)nen-substantiivin ja kantasanan synonymiatapauksia ovat esim. kukkanen, rappunen ja linnunnimet kyyhkynen, peipponen, pääskynen.

Johdoksilla on myös muuta affektista käyttöä kuin deminutiivista: suhtautumista tai asennoitumista (yleensä positiivista) voidaan osoittaa lisäämällä substantiiviin (c) tai adjektiiviin (d) (i)nen- tai O(i)nen-johdin.

(c)
Uusi kahvila on Tampereen eurooppalaisin paikka pistäytyä kupposelle, pikkusyötävälle tai tuopposelle. (l) | Kahvilan nurkassa on kolme konetta, joihin heidän sopii sijoittaa eurosensa. (L) | Mainosalan laitkin sanovat sanasensa jatkuvista alennusmyynneistä. (l)
(d)
Sherylin aistikkaan kapoisen suun, tyttömäisen hentoisen olemuksen – –. (L) | Muhai Tangin johtama Rimski-Korsakovin Sheherazade oli eilisillan pienoinen sensaatio. (l)

Ihmistarkoitteiset nen-johtimiset substantiivit voivat esiintyä intiimisävyisessä puhuttelussa yksikön 1. persoonan possessiivisuffiksin sisältävinä:

(e)
Kultaseni, haluaisin esitellä sinulle ystävättäreni Tiinan. (l) | Olet tainnut unohtaa yhden seikan, ystäväiseni. (k) | Rauhoitu toki, Roopeseni. (L)

Puheelle ominaisia kiteymiä ovat myös esim. Hetkinen ~ Hetkonen; Hyvänen ~ herranen aika.

Huom. Myös joillakin kantasanattomilla nen-substantiiveilla on deminutiivinen, tarkoitteen pienuutta korostava (huokonen, hyttynen, kulkunen, kärpänen), tai muu affektinen merkityssävy (hyppyset, kepponen). Eräänlaista vähäisyyttä ilmaisee myös nen- (: se-) johdinaineksen sisältävä sillAAn-päätteinen adverbityyppi, esim. paitasillaan ’vain paita yllä’ (» § 394).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot