Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Substantiivijohdokset > Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja > häi-kkä, to-ka, rem-ppa, bens-a > § 218 A-loppuiset slangisanat ja lähtösanan muuntelu

§ 218 A-loppuiset slangisanat ja lähtösanan muuntelu

Johtimella ‑(k)kA muodostetaan slangijohdoksia substantiiveista, joko yhdyssanoista tai muista; ne ovat johdoksen kantavartalona lyhentyneessä asussa. Johdoksissa on niin ihmisen nimityksiä kuin muitakin.

Kaksitavuisissa kkA-johdoksissa johdinta edeltää pitkä vokaaliaines tai vokaalin ja soinnillisen konsonantin yhtymä:

 
häikkä, maikka ’opettaja’ (< maisteri), mankka, purkka, välkkä (PS), enkka ’ennätys’, harkat ’harjoitukset’, kiekka ’kierros’ (l), äikkä ’äidinkieli (oppiaineena)’, Eikka (< Eino)

Joskus k-aines kuuluu jo lähtösanaan, esim. jälkkä ’jälki-istunto’, orkka ’orkesteri’, Munkka (< Munkkiniemi). Johtimena esiintyvät myös ‑skA ja astevaihteluton ‑kA, jolloin ensi tavu voi olla lyhytkin:

 
‑skA: limska, seiska, äiskä (PS), kiska (k), tatska ’tatuointi’ (E), Jaska (< Jaakko), Reiska (< Reino) | ‑kA: (s)kraka ’kravatti’ (K. Karttunen 1979), Heka (< Heikki), Ykä (< Yrjö)

Adjektiiveja ovat jänskä sekä järjestysluvut eka, toka ja vika. Johdinta ‑kkA vastaa m:n jäljessä ‑ppA, esim. remppa ’remontti’, Timppa (< Timo). Johtimena esiintyy myös ‑pA (~ ‑bA), esim. kypä ~ kybä ’10’, respa (< reception), Ripa (< Risto).

Kolmitavuisissa sanoissa (k)kA-johdinta edeltää usein aines i tai tsi:

 
‑(i)kkA: matikka ’matematiikka’, ratikka (PS), limukka (L), sitikka ’Citroën’, Tölikkä ’Töölö’ | ‑(i)kA: bilika ’auto’, provi(k)ka ’provisio’ (skt), Krunika ’Kruununhaka’, Södika ’WSOY’ | ‑(t)si(k)kA: raitsi(k)ka, rintsikat (PS), huoltsikka, lentsi(k)ka, tietsikka ’tietokone’ (skt), Hertsik(k)a ’Herttoniemi’

A-johtimisiksi hahmottuvien slangisubstantiivien lähtösana on usein vieraskielinen. Johtimella on myös variantti -(t)sA.

 
‑A: bensa, musa, skeida (< ruots. skit) (PS), byysat (< ruots. byxor), labra, pressa, proffa, sekka ’sekunti’ (skt), Mara (< Martti), Pena (< Pentti), Freda ’Fredrikinkatu’, Skatta ’Katajanokka’ | ‑sA: tötsä, vessa (PS), minsa ’minuutti’, raksa ’rakennustyömaa’ (skt), Tapsa (< Tapio, Tapani), Kultsa ’Kulttuuritalo’ | ‑tsA: kärtsä ’käry’, Hartsa (< Harri)

(Vrt. affektiset (U)kkA-johdokset » § 210, muut kkA-johdokset » § 199, AkkA-adjektiivit » § 288.)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot