Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Adjektiivijohdokset > Moderatiivijohdokset > suure-hko, matala-hko > § 294 hkO-adjektiivien muodostus ja merkitys

§ 294 hkO-adjektiivien muodostus ja merkitys

Johtimen hkO sisältävät adjektiivit ovat moderatiivijohdoksia: ne ilmaisevat kanta-adjektiivinsa tarkoittaman ominaisuuden joltistakin astetta, mutta kuitenkin vähäisempää kuin johdoksen kanta-adjektiivi sellaisenaan ilmaisee. Moderatiivijohdokselle synonyyminen ilmaus on adjektiivi, jolla on jokin astemäärite kuten varsin, aika, melko(isen) tai vähän, hieman, jonkin verran.

Moderatiivijohdos on mahdollista muodostaa periaatteessa kaikista suhteellisista adjektiiveista, joskin käytössä on melko rajallinen joukko hkO-adjektiiveja. Johdin ‑hkO liittyy adjektiivin genetiivivartaloon, useimmiten kaksitavuiseen tai kolmitavuiseen A-loppuiseen (helpo-hko, hitaa-hko, lämpimä-hkö; poikkeus: ha-pa-hko); kolmitavuisista e-vartaloista mahdollisia kantasanoja ovat kevyt, lyhyt ja ohut (kevye-hkö).

 
Jaakko Juteini syntyi pienehköön Juutilan taloon Hattulan uuden kirkon vaiheilla – –. (l) | Yhtiöllä on uudehkot toimitilat sekä Vaasassa että Uudessakaarlepyyssä. (l) | Naisen ääni oli matalahko – –. (k) | Ikivihreät peittoperennat – – menestyvät parhaiten varjoisessa kosteahkossa kasvupaikassa. (sl)

Muunvartaloisista adjektiiveista muodostetut hkO-johdokset ovat satunnaisia ja usein tyyliväritteisiä, esim. tökeröhkö (l), vaatimattomahko (L). Moderatiivi-ilmauksessa voi olla johtimen lisäksi samansisältöinen astemäärite, esim. Takareidet olivat vähän jäykähköt, eikä juoksu tuntunut aivan täydelliseltä (L).

hkO-johdoksia ei muodosteta komparatiivi- ja superlatiivijohdoksista (*suuremmahko, *suurimmahko) eikä leksikaalistumattomista partisiipeista (*odottavahko, *kaatuneehko; leksikaalistumista johdettuja ovat tukevahko, painavahko) eikä yhdysadjektiiveista (*pitkäjalkaisehko, *hyvännäköisehkö). hkO-johdokset eivät komparoidu eikä niistä muodosteta ominaisuudennimiä (*vanhahkompi, *vanhahkoin; *vanhahkous), vaan vain stix-adverbeja, esim. helpohkosti, kevyehkösti.

Huom. Merkitykseltään moderatiivisia ovat myös adjektiivin genetiivimuodon ja lainen-aineksen yhtymät, esim. ahtaanlainen, heikonlainen, pienenlainen. Tämän tyypin sanat esiintyvät usein merkityssävyltään negatiivisissa yhteyksissä, vaikka lainen-adjektiivin kanta-adjektiivi sillään ei olisikaan negatiivissävyinen tai ominaisuuden vähäistä astetta ilmaiseva:

 
Bachin E-duuri-preludi oli nopeanlainen ja siihen sisältyi jonkin verran epäpuhtautta. (l) | Sanoin minulla olleen viime vuosina tähän sairaalaan myös pitkänlainen matka. (k) | Poliisitutkimusten mukaan palopaikalla oli juopoteltu reippaanlaisesti ennen onnettomuutta. (l)

Moderatiivisia ovat myös läntä-loppuiset adjektiivit, esim. lyhyenläntä, vähä(n)läntä, sekä sellaiset (i)nen-loppuiset yhdysadjektiivit kuin suurenpuoleinen tai laihansorttinen. Lisäksi moderatiivisuutta voi ilmaista komparatiivi (» § 635), esim. Eräs vanhempi mies uskaltautuu paiskaamaan ministeriä olalle (l).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot