Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Substantiivijohdokset > Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja > äly-kkö, must-ikka, kauno-kki > § 198 Ihmisen, eläimen ja kasvin nimityksiä

§ 198 Ihmisen, eläimen ja kasvin nimityksiä

Johtimen -(i)kkO sisältävissä sanoissa on paitsi kollektiivijohdoksia (» § 182183, jossa johdostyypin muodostusehdot) myös joitakin kymmeniä yksilönnimiä:

 
Ihmisen nimityksiä: karjakko, maallikko, miljoonikko, päällikkö, ummikko, uskalikko, ‑verikkö, yökkö ’yöhoitaja’, älykkö | Eläimen nimityksiä: emakko, lepakko, liinakko, lumikko, rusakko, untuvikko, yökkö | Kasvin nimityksiä: esikko, illakko, punakko, tervakko, unikko

Kantana on yleensä substantiivi, joskus adjektiivi (kylmäkkö, nuorikko, tosikko) tai verbi (elikko, häirikkö) tai selvää kantasanaa ei ole (erakko, hupakko, sammakko). Uudismuodosteet ovat mahdollisia, esim. ahkerikko (L), vakavikko (l).

Kasvinnimitykset ovat enimmäkseen nuorempia kuin muut, tähän erityiskäyttöön luotuja ja merkitysmotivaatioltaan metaforisia. Sanat ratsukko ja opaskoirakko tarkoittavat ihmisen ja eläimen muodostamaa toiminnallista paria. Ihmistarkoitteisilla (i)kkO-johdoksilla on joskus adjektiivikäyttöäkin: täysin ummikko oppilas (L); Tosikon valmentajan tosikko urheilija valittaa usein harjoittelunsa raskautta (l).

Huom. Alkuperän puolesta oma ryhmänsä ovat vartaloainekseltaan vierasperäiset ikko-loppuiset ihmisen nimitykset, esim. akateemikko, kriitikko, mekaanikko, muusikko, poliitikko, romantikko. Sanat ovat latinalais- tai kreikkalaislähtöisiä, tulleet suomeen yleensä ruotsin kautta ja asettuneet (i)kkO-loppuiseen muottiin. Sananlopun k-aines esiintyy sanojen ruotsalaisvastineissakin, esim. kritiker, musiker. (» § 152.) Tyyppi on karttuva; uusia (i)kkO-sanoja voi syntyä vierassanasta myös ilman vieraskielisen yksilönnimen mallia, esim. nostalgikko (← nostalgia), karismaatikko (skt), mozartikko (L), paradoksikko (K). (i)kkO-sanoilla on tyypillisesti korrelaattinaan inen-loppuinen adjektiivi (» § 267) sekä iikka- tai muunloppuinen substantiivi, esim. koomikkokoominenkomiikka, fanaatikkofanaattinenfanatismi. Korrelaattien vartaloissa on äänteiden pituusvaihtelua (» § 18 huom., 28 huom., 152).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot