Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Adjektiivijohdokset > Muut possessiivijohdokset > jämäkkä, solakka > § 288 Deskriptiivisiä, yleensä kantasanattomia

§ 288 Deskriptiivisiä, yleensä kantasanattomia

Kolmitavuiset AkkA-loppuiset adjektiivit ovat enimmäkseen deskriptiivissävyisiä ja lekseemikannattomia. Vakiintuneita AkkA-adjektiiveja on kolmisenkymmentä. Osalla on AkAs-loppuinen variantti (» § 289).

 
hanakka, helakka, napakka, navakka, pönäkkä, räväkkä, solakka, sutjakka, sähäkkä, tanakka, topakka
 
jämäkkä johtaja (l) | kipakka pakkanen (l) | paperinarusta väsätyt näpsäkät housut (l) | Sillanpään rehvakka luonne ei sopinut hämeenkyröläiseen luonteenmaisemaan. (L)

Kantasanallisia ovat punakka ja kuivakka. Useimmiten AkkA-adjektiiveilla on kuitenkin vain korrelaatteja, esim. kalvakkakalvas, kalpea; kimakkakimeä, kimistä; rivakkaripeä. (Substantiivinjohdin ‑kkA » § 199, 210, 218.)

AkkA-adjektiivityypissä esiintyy runsaasti myös vakiintumattomia, käytössä satunnaisia lekseemejä. Osaa tällaisista usein deskriptiivisistä sanoista tavataan vanhastaan murteissa, osa on uusia muodosteita:

 
herakka auringonpaiste (L) | tormakka poliitikko (L) | Usein [Aleksis] Kiven mieskuva on vähän hölmäkkä tai ainakin kokematon. (L) | – – sää oli yhtä kolakka kuin edellisenä päivänä. (k) | Mustasta wokpannusta pölähtää tymäkkä pilvi kerrostalon keittiöön. (sl)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot