Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Adjektiivijohdokset > (i)nen-johdokset > lika-inen, teräks-inen, autta-vainen > Täydennyksen tai määriteosan saavat: näköinen, paksuinen > § 272 Alkuosa nominatiivissa: korkeatasoinen, Mikko-niminen

§ 272 Alkuosa nominatiivissa: korkeatasoinen, Mikko-niminen

Joskus suhteutusadjektiivilla on nominatiivimuotoinen määriteosa: adjektiivi (a) tai muukin (b). Ryhmän (a) muodosteet voidaan usein katsoa sanaliitosta tai yhdyssanasta johdetuiksi, esim. hyvämuotoinen (< hyvä muoto), tarkkanäköinen (< tarkka näkö) ≠ tarkannäköinen.

(a)
erinäköinen, isokokoinen, kallisarvoinen, korkeatasoinen, laaja-alainen, lyhytaikainen, normaalihintainen, pientaajuinen, täysipainoinen
(b)
aurinkokeskinen, merihenkinen, puseromallinen, runomittainen, vyötäröpituinen, ylätyylinen

Määriteosana nominatiivissa on myös erisnimi, sitaatin luonteinen kielenaines tai vaihteluvälin ilmaus, esim. Rapola-niminen, Helsinki-keskeinen; heavy metal ‑henkinen (l), itä-länsisuuntainen (l). Samoin (i)nen-nominit edustuvat määriteosassa nominatiivia vastaavana is-loppuisena konsonanttivartalona, esim. ihmisläheinen, tilapäisluonteinen, negatiivissävyinen (» § 417). Toisaalta persoona-, demonstratiivi- tai interrogatiivipronomini on (i)nen-adjektiivin määriteosana tai täydennyksenä aina genetiivissä, vaikka sama adjektiivi muuten yleensä saisikin nominatiivimääriteosan, esim. sensisältöinen (la), minkäsäätyinen (ou), minkä niminen.

(i)nen-adjektiivien määriteosassa esiintyy myös nominatiivin ja genetiivin vaihtelua, esim. hyvä(n)laatuinen, kaunis- ~ kauniinvärinen, sama(n)keskinen – joka vaihtelu voi koskea muitakin kuin suhteutusadjektiiveja, esim. paha(n)tapainen, sama(n)merkityksinen, tappelu(n)haluinen (genetiivin ja nominatiivin vaihtelusta määriteosassa » § 412415).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot