Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Substantiivijohdokset > Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja > apu-ri, mets-uri > § 195 ri-sanojen muoto ja merkitys

§ 195 ri-sanojen muoto ja merkitys

Johtimen (U)ri sisältävissä substantiiveissa on n. 130 verbikantaista ja n. 40 nominikantaista sanakirjalekseemiä. Uudismuodosteet ovat mahdollisia. (Muodostusehdoista ja morfofonologiasta » § 254.)

Nominikantaiset Uri- (~ harvemmin ri-) johdokset ovat enimmäkseen substantiivikantaisia ihmisen (a) tai elottoman olion (b) nimityksiä.

(a)
apuri, haavuri, karvari ’parturi’, metsuri, nahkuri, parturi, urkuri, vaatturi, viinuri (PS), elämäkerturi, palsturi ’palstanpitäjä’ (L)
(b)
kauluri, laituri, maasturi, naamari, nauhuri

Ryhmän (a) johdokset ovat usein luonteeltaan tekijännimiä verbikantaisten (U)ri-johdosten tapaan; johdoksen tarkoitteen harjoittama toiminta on olennaisessa yhteydessä kantasubstantiivin tarkoitteeseen.

Adjektiivikantaisia (U)ri-johdoksia on kourallinen: julmuri, laiskuri, saituri, tyhmyri, vasuri. Niistä useimmat ovat sävyltään negatiivisia, samoin kuin kätyri, niskuri ja monet verbikantaisetkin (U)ri-johdokset (» § 254). Joko nomini- tai verbikantaisiksi voidaan katsoa esim. kuormuri (< kuorma ~ kuormata), laivuri, soturi ja taikuri. Sanoissa posetiivari ja puolitonnari johdinainekseksi hahmottuu ‑ari.

ri-loppuisiin yksilönnimiin kuuluu myös arkityylisiä tai slangisanoja, esim. inkkari, kommari, pultsari, sivari (» § 216). Niiden lähtösana on yleensä jotenkin lyhentynyt, mutta toisaalta voinut slangisanojen tapaan saada fonologista lisäainesta (» § 215).

Huom. Johdosten lisäksi on muita yksilötarkoitteisia monitavuisia ri-loppuisia sanoja, kuten hilleri, jepari, kaakkuri, kaveri, sankari, tunari, viikari, öykkäri, sekä runsaasti lainasanoja, joiden lähtökohtana on lähinnä ruotsin re- tai englannin er-loppuisia sanoja, mm. elollisen olennon, kasvin ja teknisen laitteen nimityksiä:

 
insinööri, konkari, manageri, osteri, raparperi, terrieri, toveri | generaattori, kiikari, moottori, printteri, revolveri, tankkeri | fanfaari, haaveri, karriääri, kellari, miniatyyri, sokeri

Sellaiset lainasanat kuin kuppari, maalari, muurari, ryöväri voidaan nykykielessä hahmottaa myös johdoksiksi (< kupata jne.) (» § 254 huom.).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot