Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Verbikantaiset substantiivijohdokset > Teonnimet ja teon tuloksen nimet > ajel-u, vetäis-y, hak-u > § 228 Monitavuiset U-teonnimet ja sanan suhde kantaverbiin

§ 228 Monitavuiset U-teonnimet ja sanan suhde kantaverbiin

Johdin U liittyy produktiivisesti monitavuisiin le- ja Aise-vartaloihin (» § 222 asetelma 73). Näistä johdettuja U-johdoksia on n. 650 sanakirjalekseemiä. Johdin liittyy (vahvaan) vokaalivartaloon, ja edeltä jää pois vartalonloppuinen vokaali (juttel-u, yhdistel-y, sitais-u).

 
‑le- > ajelu, erittely, hyppely, ihailu, jaarittelu, keinottelu, lentely, lomailu, näppäily, parantelu, pohdiskelu, vierailu | ‑Aise- > aukaisu, ehkäisy, huitaisu, laukaisu, puraisu, voihkaisu
 
Baijerissa tuopin kallistelu on kansallisurheilua – –. (L) | Tarpeeton osoittelu ja päivittely nakertaa teoksen uskottavuutta. (l) | Perijuron hampaidenkiristelyn sijaan nyt pärjää paremmin kimmeltävähampaisella symppistelyllä. (L) | Sukkisten yläosaan sattunut kynsäisy ei kummassakaan tapauksessa vielä haitannut käyttöä – –. (L)

Lisäksi U-johdin voi liittyä eräiden muidenkin vartalotyyppien verbeihin (» § 229), mutta ei muihin kolmitavuisiin e-vartaloihin eli ne-, itse- tai ise-loppuisiin (*eten-y, *hallits-u, *väris-y). Joillakin ise-verbeillä kuitenkin on U-teonnimi, josta puuttuu ise-aines ja jossa johdin liittyy suoraan verbin (C)VC-vartaloainekseen:

 
‑ise- > hum-u (< hum-ise-), häly, kohu, möly, rymy, suhu, täry

Osa tällaisista on ylätyylisiä, kuten jyly, kumu. Sävyltään neutraaliksi leksikaalistuneita ovat esim. hymy, suukopu, käry, pöly ja romu. (ise-verbien produktiiviset nA-teonnimet » § 240.)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot