Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Adjektiivijohdokset > (i)nen-johdokset > reun-immainen, sis-immäinen > § 281 Superlatiivisia johdoksia

§ 281 Superlatiivisia johdoksia

immAinen-johtimiset adjektiivit ovat merkitykseltään superlatiivisia (superlatiivisuudesta » § 642). Niistä useimmat ilmaisevat sellaista suhteellista ajallista tai paikallista sijaintia, joka on lähimpänä kantasanan tarkoittamaa sijaintia. Johdostyyppiin kuuluu muutama kymmen sanakirjalekseemiä, ja se on epäproduktiivinen.

Yhdysjohdin ‑immAinen hahmotetaan koostuvaksi superlatiivin tunnuksesta ‑immA- (: ‑in) (» § 300) ja inen-johtimesta. Johdin ‑immAinen liittyy kantasanan vokaalivartaloon: joskus vahvaan (jälk-immäinen), joskus heikkoon (rann-immainen). Kantana on yleensä substantiivi (a) tai sellainen nominaalinen vartalo, joka esiintyy myös adverbeissa (b).

(a)
laitimmainen, pohjimmainen, reunimmainen
(b)
alimmainen (vrt. alimpana), ensimmäinen, etummainen, kauimmainen, keskimmäinen, perimmäinen, sisimmäinen, ta(k)immainen, ulo(i)mmainen, äärimmäinen

Sanat päällimmäinen, tuonnimmainen ja tännimmäinen perustuvat adverbiin (päällä, tuonne, tänne). Substantiivikäyttöisiä leksikaalistumia ovat esim. lähimmäinen, nuorimmainen ja yhdyssanan määriteosat enimmäis- ja vähimmäis-.

immAinen-johdoksella on usein rinnallaan vastaava paikallissijainen superlatiivinen adverbi: alimpana, kauimpana, pohjimmalla jne. Ryhmän (b) johdoksista monet ovat jokseenkin synonyymisia kantavartalonsa superlatiivin kanssa, esim. alimmainen ~ alin, sisimmäinen ~ sisin.

Huom. Joskus immAinen-johtimisesta adjektiivista on edelleen johdettu superlatiivi, esim. päällimmäisin ajatus (a), taaimmaisin penkki (l).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot