Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit > Superlatiivi > Yleistä > § 642 Superlatiivi ja vertailujoukon ilmaisutavat

§ 642 Superlatiivi ja vertailujoukon ilmaisutavat

Superlatiivi ilmaisee, että tarkasteltavan ominaisuuden aste on luonnehdittavalla suurempi kuin muilla saman vertailujoukon jäsenillä: Hän on ryhmän vilkkain lapsi, hän puhuukin eniten. Superlatiivi siis vertaa luonnehdittavaa tilanteen kannalta olennaiseen vertailujoukkoon. Aina vertailukohta ei ilmene kontekstista, mutta se on pääteltävissä.

 
Maantiellä meno on mukavinta, kun kieputtaa nopeusmittarin osoitinta 80–90 km/h lukemilla. (l) | Vaikka perheiden koko on jatkuvasti pienentynyt, valtaosa väestönkasvusta (95 prosenttia) tapahtuu kehitysmaissa. Kaikkein köyhimmillä alueilla syntyvyys on nopeinta. (l) | Omalla paikkakunnalla palvelua tarjoavat yritykset selviävät parhaiten puhelinluettelon keltaisilta sivuilta. (l) | Luonnonvoimia emme voi torjua. Pystymme ainoastaan vähentämään niiden tuhoa, Petersen korostaa. Kaikessa ennakkotyössä pätee vanha sanonta: varustaudumme pahimpaan mutta toivomme parasta. (l)

Superlatiiviadjektiivit ovat yksilöiviä adjektiiveja (» § 608). Superlatiivijohdoksen sisältävä substantiivilauseke on yksiselitteinen, definiittinen, sillä ominaisuuden korkeimman asteen ajatellaan yleensä olevan vain yhdellä oliolla. Tämä ei kuitenkaan ole välttämättä täsmällisesti tunnistettavissa (» § 1415).

 
Halvimman ja kalleimman auton hintaero on yli kolminkertainen! (l) | Hakukiekolla toistonopeus säätyy nauhaa katsottaessa lähes portaattomasti hidastuksen ja nopeimman pikakatselun välillä. (l) | Lama ei vähennä joulun merkitystä. Vanhin keskuudessamme elävä polvi muistaa parhaiten sotajoulut, jolloin oli kaikkein vähiten turvaa ja tavaraa, mutta eniten uskoa ja läheisyyttä. (l)

Samalla tavoin yksiselitteisiä ovat ilmaukset, joissa järjestysluku ilmaisee tarkoitteen sijainnin ominaisuutta koskevalla asteikolla: kolmanneksi nopein juoksija (» § 645). Monikolliset ja kardinaalilukusanan sisältävät superlatiivi-ilmaukset kuten kolme nopeinta juoksijaa viittaavat sen sijaan vain joukkoon, jonka jäsenten keskinäistä asemaa vertailuasteikolla ei ole täsmennetty.

Superlatiivijohdoksen vertailujoukkoa voidaan ilmaista erilaisilla rakenteilla: kokonaisuuden elatiivirakenteella (juoksijoista nopein » § 643), genetiivimääritteellä (tämän kilpailun nopein » § 644), paikan tai ajan adverbiaalilla (nopein tässä kilpailussa ~ tänään) tai relatiivilauseella (parasta mitä tiedän » § 644). Jos superlatiivinen adjektiivi on substantiivin määritteenä, vertailujoukko ilmenee substantiivista. Esimerkiksi lausekkeen nopein juoksija tapauksessa vertailujoukkona on (todennäköisimmin) kontekstista ilmenevä juoksijajoukko, jonka yhteen jäseneen lauseke viittaa merkityksessä ’puheena olevista juoksijoista nopein’. Vastaavasti esimerkki Tähän aikaan vuodesta masennus oli ihmisten suurin ongelma (k) osoittaa vertailujoukoksi ihmisten ongelmat: ’ongelmista suurin’.

Superlatiivia käytetään mitä-sanan kanssa ilmaisemassa ominaisuuden erityisen korkeaa astetta. Tällaista superlatiivin käyttöä, jonka tulkintaan ei kuulu vertailujoukkoa, kutsutaan absoluuttiseksi superlatiiviksi.

 
Se tulee vastaan mitä kummallisimmissa paikoissa – –. (k) | Hajanaisesta kinkusta huolimatta joulumme oli mitä ehjin ja hupaisin. (la)

Huom. Absoluuttisia superlatiiveja ovat myös mm. sellaiset ilmaukset kuin pikimmiten, kiireimmiten. Joskus rakenteessa käytetään – yleiskielen normin vastaisesti – komparatiiviakin, esim. Asian käsittely jatkuu mitä todennäköisemmin Helsingin hovioikeudessa (l); Toisinaan kone saattaa – – hyväksyä mitä ihmeellisempiä pulloja, – – (l).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot