Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit > Komparatiivi > Kuin-rakenne tai partitiivisijainen lauseke > § 636 Kuin-rakenteen ja partitiivilausekkeen sijainti

§ 636 Kuin-rakenteen ja partitiivilausekkeen sijainti

Kuin-rakenne on aina komparatiivimuodon jäljessä, usein siitä erilläänkin (a). Partitiivilausekkeen tavallinen paikka taas on välittömästi komparatiivimuodon edellä (b), mutta se on mahdollinen myös jäljessä (c).

(a)
Fiat on kankeampi kääntyjä kuin Nissan ja Opel mutta ketterämpi kuin Renault. (l) | Oliko Sinulla herkempi korva virkamiehille kuin puolueen edustajille? (l) | Traditio on aina helpompi pitää hengissä kuin synnyttää uudelleen. (k) | – – hän puhui mieluummin voitoistaan kuin tappioistaan. (k) | On täällä vieläkin pienempiä lapsia käyny ku sinä. (P)
(b)
Syitä on ainakin kolme: elämää suuremmat vaikuttajat, kaikkia muita suuremmat toimittajat ja kaiken uskovat lukijat. (l) | Nuorin poika tuli muita myöhemmin,– –. (k) | – – lapsetkin olivat tavallista vaitonaisempia. (k)
(c)
Pettymyksestä seuraa tuomio: olet huono, huonompi muita. (k)

Partitiivisijainen lauseke ei kuitenkaan voi olla jälkiasemassa silloin, kun komparatiiviadjektiivi on substantiivin määritteenä: *Hitaammatkin ihmiset minua pääsivät perille. Silloin kun komparatiivijohdos on lauseessa predikatiivina, vertailukohtaa ilmaiseva partitiivilauseke voi esiintyä siitä erillään: Minua hän on jonkin verran viisaampi; Jonkin verran viisaampi hän kyllä on minua.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot