Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit > Komparatiivi > Vertaileva astemäärite vähemmän, enemmän > § 641 Vähemmän mukava, enemmän kuin hintansa arvoinen

§ 641 Vähemmän mukava, enemmän kuin hintansa arvoinen

Vertailua ilmaistaan myös perusasteisella adjektiivilla tai adverbilla, jolla on komparatiivi- tai superlatiivimuotoinen astemäärite vähemmän, enemmän, vähiten, eniten. Kun puhutaan ominaisuuden pienemmästä määrästä, astemääritteenä on vähemmän; pienimmästä määrästä puhuttaessa vastaavasti vähiten:

(a)
On apupukkeja, tonttuja, porokuskeja, mopoilevia pukkeja, raittiita pukkeja ja sitten vielä niitä vähemmän raittiita. (l) | Vähiten tyytyväisiä asiakkaat olivat pankkikorkojen ja lainakorkojen tasoon – –. (l) | Vähiten huolissaan on entinen ministeri itse. (l)

Vertailukohta esitetään yleensä kuin-ilmauksella, mutta mahdollinen on myös adpositiolauseke johonkin verrattuna (b). Vertailukohdan esittäminen partitiivilausekkeella (c) on tällaisissa yhteyksissä harvinaista. Ilmaustyyppi esiintyy myös ilman konkreettista vertailukohtaa (d). Tällöin merkitys on varsinkin positiivisesti arvottavien adjektiivien kanssa ’ei kovin, ei ollenkaan’, esim. vähemmän mukava: ’ei kovin mukava’ (e).

(b)
Virheellisiä oletuksia tai teorioita korjataan uusilla tuloksilla, jotka ovat tosia tai ainakin vähemmän virheellisiä kuin aikaisemmat. (L) | – – olkapäille valuva tukka on vaalea, tosin vähemmän kihara ja vähemmän pörhöllään kuin isällä. | – – seurannaisvaikutusten on kuitenkin todettu olevan humusjärvissä yleensä vähemmän haitallisia kirkkaisiin järviin verrattuna, – –. (l)
(c)
Yksi hänen vahvoista puolistaan on ryvettymättömyys kokoomuksen kaikkein likaisimmissa kahinoissa. Se tekee hänestä monia muita vähemmän vastustetun puheenjohtajaehdokkaan. (l)
(d)
Yhä useammat kuluttajat olisivat viraston selvityksen mukaan valmiita ostamaan ympäristölle vähemmän haitallisia tuotteita, – –. (l)
(e)
Aikaa vievä erikoisavaimilla kikkailu on ulkohommina pakkasella vähemmän mukavaa puuhaa. (l) | – – loistelias ensirakastaja töpsähti jaloilleen vähemmän miehekkäästi. (k) | Internetin vähemmän miellyttävä puoli on se, että – –. (L) | – – tästä näkökulmasta voisi kirjoittaa vähemmän imartelevan suomalaisen kirjallisuuden historian. (k)

Määrite vähemmän esiintyy myös kontrastoivissa rinnastuksissa, joissa sama tai lähimerkityksinen adjektiivi toistuu:

(f)
Alueen pohjoinen sijainti tuo mukanaan kasvulle edullisia ja vähemmän edullisia vuosia. (l) | – – nuo kiltit ja vähemmän kiltit tantit, – –. (k) | Jako mielenkiintoisiin ja vähemmän onnistuneisiin ei kuitenkaan noudattele taiteilijoiden ikäjakaumaa. (l)

Rakenne enemmän kuin x esiintyy komparatiivi-ilmauksen merkityksessä (’x:mpi kuin’) tai saa saman tulkinnan kuin vahvistavan astemääritteen sisältävä rakenne: ’erittäin x’ (g). Kun arvioidaan kahta ominaisuutta vaihtoehtoina, käytetään myös ilmaustyyppiä enemmän(kin) x kuin y (h).

(g)
– – viini on enemmän kuin hintansa arvoinen – –. (l) ’arvokkaampaa kuin hintansa’ ~ erittäin arvokasta’ | Syksyllä tilanne oli kuitenkin enemmän kuin hankala, – –. (l) | Tarantinon ura on alkanut enemmän kuin lupaavasti, – –. (l)
(h)
Tämän roseen väri on enemmän oranssi kuin punainen – –. (l) | Sellon ääni oli nyt enemmänkin miellyttävän pehmeä kuin tuhiseva. (l)

Määritteenä toimiva ilmaus enemmän tai vähemmän esittää ominaisuutta olevan vaihtelevassa tai jossain määrin: – – muut viinit ovat enemmän tai vähemmän kuivia (L).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot