Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit > Superlatiivi > Kokonaisuuden elatiivirakenne > § 643 Kiltein lapsi koko ryhmästä, kuljettajista nopein

§ 643 Kiltein lapsi koko ryhmästä, kuljettajista nopein

Vertailukohta voidaan rajata elatiivilausekkeella. Tämä ilmaisee joukon, johon luonnehdittava entiteetti kuuluu: kiltein lapsi koko ryhmästä ’kiltein lapsi ryhmään kuuluvista lapsista’. Jos superlatiivijohdos on muussa asemassa kuin substantiivin määritteenä, esim. adverbiaalina, vertailujoukon ilmaisee pelkästään elatiivilauseke: juoksee joukosta hitaimmin ’juoksee hitaammin kuin kukaan muu joukkoon kuuluva’ (a).

(a)
Ensimmäiset 30 metriä Lewis selvitti koko finaalijoukosta selvästi hitaimmin (3,95). (l) | – – nimet jotka jäävät jalkapalloilun historiaan, Boer, Musampa, Litmanen – –. – – ABC-lehti analysoi Litmasta kolmikosta kaikkein tarkimmin. (l) | Suomalaiset ja norjalaiset ovat Fennoskandian kansoista ehkä parhaiten ymmärtäneet toisiaan. (l) | Turussa asuva 22-vuotias Janne on Unirecords-yhtiön tähdistä tällä hetkellä kirkkaimmassa nousussa. (l)

Elatiivilauseke sijaitsee yleensä lähellä superlatiivijohdosta, joten sitä voi pitää tämän sisältävän lausekkeen osana ja superlatiivijohdoksen laajennuksena (b). Se voi kuitenkin olla myös erillään superlatiivisanasta (c).

(b)
Jäsenille tilitetyistä korvauksista pienimmät ovat muutaman kympin vuodessa. (l) | Maailman suurista ekosysteemeistä pahimmassa vaarassa ovat metsät. (l)
(c)
Puolueista vasemmistoliitto on optimistisin. (l) | Tuoreemmista valkokankaan sankareista jenkit arvostavat eniten Mel Gibsonia. (l) | Vähennykset aiheutuvat budjetoinnin rakennemuutoksista, joista kihlakuntauudistus on merkittävin. (a)

Elatiivilausekkeen syntaktinen asema onkin häilyvä. Se ei myöskään ole nimenomaan kyseisen superlatiivijohdoksen mahdollistama aines lauseessa, kuten komparatiiviin liittyvä partitiivilauseke tai kuin-rakenne on, vaan kokonaisuuden elatiivirakenne esiintyy muissakin yhteyksissä, esim. Hän on yksi ~ ainoa lapsista (» § 1254).

Elatiivirakenne on vaihtoehtoinen ilmaukselle, jossa vertailujoukko ilmenee substantiivista: lapsista vanhin ~ vanhin lapsi (d). Elatiivilauseke voi kuitenkin olla pronomini tai sisältää sellaisia määritteitä, ettei toinen ilmaisuvaihtoehto ole mahdollinen (e). (Vastaavasta ilmiöstä kvanttoripronominien yhteydessä, esim. monet juoksijat ~ monet juoksijoista » § 744.)

(d)
Kirkoista kaunein on mielestäni Pyhälle Annalle omistettu Kumlingen kirkko. (l) | Liikkeellepanevana voimana on vallanhimo, ihmisen ominaisuuksista kaikkein myötäsyntyisin. (la) ~ ihmisen kaikkein myötäsyntyisin ominaisuus | Ylivilkkaus on oireista tavallisimpia. (l) ~ tavallisimpia oireita | Jäsenille tilitetyistä korvauksista pienimmät ovat muutaman kympin vuodessa. (l)
(e)
sopivin niistä ~ *sopivin se | Christina, 29, Julianan ja Bernhardin neljästä tyttärestä nuorin, avioitui viime vuonna kuubalaisen Jorge Guillermon kanssa. (la) | Saneerausohjelmalla saadaan lisäaikaa nykyisille lähijunille, joista vanhimmat ovat 1960-luvulta. (l) | Vekkula-strategiassa oleellista ovat myös valuutat. Niistä säännöllisimmin sahaava on dollari. (l) | Schumacher on nopeista kuljettajista nopein. (l) | Ehkä mielenkiintoisin kaikista vertailun arvostelukohteista oli ruuvinvääntökapasiteetti: – –. (l)

Huom. Superlatiivi-ilmausta vastaa komparatiivi-ilmaus, kun vertailukohtana ovat vertailujoukon muut jäsenet: Ekosysteemeistä pahimmassa vaarassa ovat metsät. ~ Metsät ovat pahemmassa vaarassa kuin muut ekosysteemit.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot