Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Adjektiivijohdokset > (i)nen-johdokset > jala-llinen, tilasto-llinen > llinen- ja (i)nen-johdosten suhde > § 279 Eroja moniosaisissa kantasanoissa

§ 279 Eroja moniosaisissa kantasanoissa

llinen-loppuinen yhdysadjektiivi on yleensä johdettu yhdyssanasta, ei sanaliitosta:

 
pintaviallinen (< pintavika) | selkänojallinen (< selkänoja) | *lyhytvarrellinen (< lyhyt varsi) | *kaksijalallinen (< kaksi jalkaa)

Poikkeuksena ovat pinnan säännöllistä kuviointia kantasanan tarkoitteiden paljoutena kuvaavat llinen-adjektiivit:

 
pienikukallinen kesämekko (k) | koristeellisia leveäraidallisia ja kukikkaita verhoasetelmia (k) | siniviivallinen paperi (k)

Näissä määriteosana on kokoa tai muotoa kuvaava adjektiivi tai värinnimitys ja muodoste perustuu sanaliittoon (pieni kukka, sini(nen) viiva). Käytössä yleisempi on silti vastaava (i)nen-adjektiivi: pienikukkainen, leveäraitainen, siniviivainen.

(i)nen-loppuisten yhdysadjektiivien kantana puolestaan esiintyy niin yhdyssanoja kuin sanaliittojakin:

 
sydänvikainen (< sydänvika) | puuvartinen (< puuvarsi) | lyhytvartinen (< lyhyt varsi) | kaksijalkainen (< kaksi jalkaa)

Osa (i)nen-johdoksista on etutäydennyksen tai määriteosan vaativia (» § 269), mutta llinen-johdoksissa tällaisia ei ole. Työnjakoa on myös siinä, että llinen-johdoksen kantana on tavallisimmin perussana kun taas sanayhtymäkantaisia adjektiiveja tuottaa tyypillisesti (i)nen-johdin.

 
jalallinen – nelijalkainen, kukallinen – isokukkainen, onnellinen – hyväonninen, perheellinen – suuriperheinen, sydämellinen – hyväsydäminen, tuloksellinen – vähätuloksinen, täytteellinen – höyhentäytteinen

Jonkin verran esiintyy yhdyssanakantaisten llinen- ja (i)nen-adjektiivien kahtalaisuutta, esim. tulosvastuinen ~ tulosvastuullinen, omistusliitteellinen ~ omistusliitteinen; monimerkityksellisyyttä ja symbolista monikerroksisuutta (a).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot