Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Adjektiivijohdokset > (i)nen-johdokset > ajo-ittainen, rinna-kkainen > § 283 Adverbista johdettuja adjektiiveja

§ 283 Adverbista johdettuja adjektiiveja

Johdinaineksen (i)ttAinen tai kkAinen sisältävien adjektiivien lähimpänä kantasanana on (i)ttAin- ~ kkAin-loppuinen adverbi (» § 379384): pitkittäinenpitkittäin, lähekkäinen < lähekkäin; adverbin loppu-n väistyy (i)nen-johtimen tieltä. Toisaalta kantasanaksi voi käsittää adverbin kantanominin (< pitkä, lähe-) ja adjektiivinjohtimiksi siten ainekset ‑(i)ttAinen ~ ‑kkAinen. (i)ttAinen-adjektiiveja on viitisenkymmentä sanakirjalekseemiä, kkAinen-adjektiiveja runsaat kymmenen. (i)ttAinen-tyyppi on (i)ttAin-adverbien tavoin karttuva.

(i)ttAinen-adjektiivit ilmaisevat kanta-adverbiensa merkitysten mukaisesti joko distributiivisesti eroteltavaa (a) tai suhteellisessa asennossa olevaa (b). Leksikaalistumia ovat osittainen ja yksittäinen.

(a)
jaksoittainen, pareittainen, portaittainen, vaiheittainen, viikoittainen kunnittaiset valtionosuusmäärät (a) | vaalialueittainen ehdokasasettelu (a) | Ikäryhmittäisiä terveystarkastuksia oli lähes kaikissa terveyskeskuksissa. (l)
(b)
kulmittainen, limittäinen, pitkittäinen, sivu(i)ttainen, vino(i)ttainen

kkAinen-johtimiset adjektiivit ilmaisevat asentoa tai sijaintia (samoin kuin ryhmän b (i)ttAinen-adjektiivit). Joillakin on ttAinen-johtiminen vastine.

(c)
lähekkäinen, peräkkäinen (~ perättäinen), päällekkäinen (~ päällettäinen), rinnakkainen, ristikkäinen, vastakkainen, vierekkäinen

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot