Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit > Adverbijohdokset > silmä-kkäin, silmä-tysten, silmä-tyksin > § 384 kkAin-, tUsten- ja tUksin-sanojen rakenne ja merkitys

§ 384 kkAin-, tUsten- ja tUksin-sanojen rakenne ja merkitys

Johtimen -(i)kkAin, -(i)tUsten tai -(i)tUksin sisältävät adverbit ilmaisevat olioiden välistä symmetristä sijaintia, asentoa tai asemaa (» § 648). Tyypeistä yleisin ja jossain määrin karttuvakin on (i)kkAin-johtiminen: niitä on nelisenkymmentä sanakirjalekseemiä, (i)tUsten-johdoksia runsaat 30 ja (i)tUksin-johdoksia kymmenkunta.

Johtimet liittyvät nominin (heikkoon) vokaalivartaloon (monikko- tai yksikkövartaloon), joka on yleensä kaksitavuinen. Johdinta voi edeltää i sellaisten kantasanojen yhteydessä, joissa substantiivin vartalovokaali jää pois monikon i-tunnuksen edeltä, esim. käsikkäin, nokikkain (~ nokakkain), nurkikkain, selikkäin (~ seläkkäin). Sanoihin, joissa monikon i-tunnusta edeltää sanavartaloon kuuluva vokaali, johdin -kkAin liittyy i:ttömänä: kasvokkain (~ *kasvoikkain), kaulakkain (~ *kauloikkain).

(i)kkAin-, (i)tUsten- ja (i)tUksin-adverbien kantasubstantiivi ilmaisee sen ruumiinosan, jonka suhteen kahden tai useamman olion – tavallisesti ihmisen – asento tai sijainti on symmetrinen. Merkityseroa tyyppien kesken ei ole, ja niille synonyymista käyttöä on myös (i)ttAin-johtimisilla adverbeilla (» § 383).

 
nokakkain ~ nokikkain ~ nokittain ~ nokatusten ~ nokitusten, peräkkäin ~ perättäin ~ perätysten ~ perätyksin, selikkäin ~ seläkkäin ~ selätysten ~ selätyksin ~ selittäin (PS)
 
– – selvitämme asian aina henkilökohtaisesti joko kasvokkain tai puhelimitse. (l) | – – pankkitoiminnassa on tärkeätä tavata kasvotusten. (l) | Ruotsalaiset ovat omalla tavallaan jo kasvotuksin tämän ongelman kanssa. (l) | Vieraat joutuvat istumaan lähekkäin ja seläkkäin – –. (A) | Kerrotaan puolueen puheenjohtajan Ilkka Suomisen ja Viinasen neuvotelleen nokitusten asiasta yökaudet. (l) | Ihmiset silmityksin kohtalonsa kanssa. (l)

Merkitykseltään abstraktimpia (i)kkAin-johdoksia ovat rinnakkain ja vierekkäin. Ne ilmaisevat sijaintia yleisemmin vastavuoroisena suhteena samoin kuin nominaaliseen tilavartaloon perustuvat allekkain, lähekkäin, peräkkäin, päällekkäin ja vastakkain. Uudet (i)kkAin-adverbit ovat mahdollisia johdostyypin semanttisissa rajoissa, lähinnä ruumiinosan nimityksistä, esim. kainalokkain, korvakkain, kärsäkkäin (E).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yleistä

Adverbijohdokset

Taivutusmuotoiset adverbit

Muita adverbiryhmiä

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot