Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit > Adverbijohdokset > jouko-ittain, vino-ttain > § 381 (i)ttAin määrän adverbeissa

§ 381 (i)ttAin määrän adverbeissa

(i)ttAin-johdos voi ilmaista myös suurta määrää. Tällöin johdos toimii kvanttoriadverbina ja esiintyy partitiivisijaisen NP:n kanssa. Kantana on lukusana (a) tai ryhmä- tai mittasana (b).

(a)
kymmenittäin, tusinoittain, sadoittain, tuhansittain (PS), miljardeittain (skt)
(b)
joukoittain, kasoittain, litroittain, läjittäin, massoittain, metreittäin, röykkiöittäin, tonneittain, ämpäreittäin
 
Teattereita kuoli pois sadoittain television jälkeen. (l) | Kaupungista oli aamulla tuotu hevoskuormittain kauppiaalta tilattuja tarvikkeita. Tynnyreittäin ja pulloittain – likimain seitsemänsataa litraa – punssia, madeiraa, puna- ja valkoviiniä, olutta ja simaa. (L) | Tulupjevin talon takana oli myöhemmin kortteleittain ankeita ja harmaita työläisasuntoja – –. (K) | Linja-autoittain palestiinalaisia on saapunut Egyptiin al-Saloumin raja-aseman kautta. (l)

Numeraalikantana (a) määrän ilmauksissa esiintyy kymmenkantaista lukua tarkoittava perussana tai sana tusina. Näistä poikkeavat sanat yksittäin ja kaksittain ovat käytöltään distributiivisia ja puolittain ’puoliksi, osaksi’ on leksikaalistuma. Ryhmän (b) adverbien synonyymiksi käy usein kaupalla- tai tolkulla-edusosainen yhdyssana, esim. litrakaupalla, ämpäritolkulla.

Joillain (i)ttAin-adverbeilla voi ilmaista tapauskohtaisesti joko suurta määrää tai distribuutiota:

 
Määrä: – – kohu tuo tuotteelle ilmaista palstatilaa metreittäin. (l) | Distribuutio: Kestilä arvioi liikkeen varastot niin suuriksi, että niitä oli hyödynnettävä järkevämmin kuin vain metreittäin myytävänä. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yleistä

Adverbijohdokset

Taivutusmuotoiset adverbit

Muita adverbiryhmiä

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot