Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit > Adverbijohdokset > jouko-ittain, vino-ttain > § 382 Kantana lAinen-johtiminen adjektiivi

§ 382 Kantana lAinen-johtiminen adjektiivi

Kun adverbin kantana on lAinen-johtiminen ”kotipaikkaisuutta” tarkoittava adjektiivi (» § 190191), adverbi ilmaisee kantasanan tarkoitteelle tyypillistä (tekemisen) tapaa (a). Esimerkissä (b) (i)ttAin-adverbi toimii metatekstuaalisena kommenttina (» § 1000).

(a)
Kesän kuuma uutuus saattaa olla nyt ensiesittelyssä oleva surf bike, jota suomalaisittain [’suomalaiseen tapaan’] kutsutaan vesifillariksi. (l) | Äidinkielensä ruotsin ja hauskasti turkulaisittain murretun suomen lisäksi Carina taitaa vielä englantia ja saksaa sekä hieman venäjää. (l) | – – kirjoittaja on valmis dostojevskiläisittäin toteamaan: ”Täytyi olla jokin ulottuvuus, missä teräs ja betoni eivät purista sielua ahtaalle.” (l)
(b)
Trokarit tai venäläisittäin [’venäläiseen tapaan ilmaistuna’] jobbarit hankkivat leveämpää leipää ostamalla turisteilta länsitavaraa ja myymällä sitä huikeaan hintaan maa[n]miehilleen. (l)

Tällainen (i)ttAin-johdos voi ilmaista myös arvion suhteutuskohdan:

(c)
Pellavaliinat ovat hallin myyntivaltti. Ne ovat suomalaisittain edullisia ja niitä on moneen makuun. (l) | Sako ei ole Amerikassa myynyt asettaan halvalla, vaan se on sikäläisittäin hinnaston yläpäässä. (l)

(i)ttAin-johdoksen kantasanaksi käy vain sellainen lAinen-adjektiivi, joka voi toimia sekä adjektiivina että substantiivina (» § 191). Mahdottomia ovat siten esim. *kansalaisittain tai *sukulaisittain.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yleistä

Adverbijohdokset

Taivutusmuotoiset adverbit

Muita adverbiryhmiä

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot