Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit > Taivutusmuotoiset adverbit > Verbinmuodot > § 390 Adverbeiksi kivettyneitä infiniittisiä muotoja

§ 390 Adverbeiksi kivettyneitä infiniittisiä muotoja

Adverbeiksi, adpositioiksi tai partikkeleiksi on leksikaalistunut joitakin verbien infiniittisiä taivutusmuotoja:

 
MA-infinitiivin abessiivi: auttamatta, epäilemättä, huolimatta, kieltämättä, lakkaamatta, lukuun ottamatta, riippumatta, viipymättä, vääjäämättä, äkkiarvaamatta (PS), puhumatta(kaan)
 
E-infinitiivin instruktiivi: arvatenkin, katsoen, nähden, ollenkaan, pitäen, taiten, tietenkin (PS), johtuen, riippuen, vuorotellen (skt)
 
E-infinitiivin inessiivi: mennessä (PS), kuluessa
 
A-infinitiivin translatiivi: nähdäkse+POS, tietääkse+POS

Huom. Verbivartaloisia ovat myös partisiipeista muodostetut adverbit. Niissä partisiipin vA- tai mA(tOn)-ainekseen liittyy i, paikallissijan pääte ja joskus possessiivisuffiksi, jotka muodostavat nippumorfeemin, esim. istuvillaan, näkyvillä, näkymättömissä. Tällainen partisiippilähtöinen muoto voi esiintyä myös kiteytyneen infinitiivirakenteen tai liittomuotomaisen rakenteen osana: olla nähtävillä ~ näkymättömissä ~ tekevinään ~ tekemäisillään ~ tehtävissä (» § 123).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yleistä

Adverbijohdokset

Taivutusmuotoiset adverbit

Muita adverbiryhmiä

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot