Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit > Adverbijohdokset > jouko-ittain, vino-ttain > § 383 (i)ttAin asennon ja sijainnin adverbeissa

§ 383 (i)ttAin asennon ja sijainnin adverbeissa

Joukko (i)ttAin-johdoksia kuvaa asentoa tai sijaintia. Ne ilmaisevat adverbin kuvausalaan kuuluvien olioiden osistaan symmetristä suhdetta (a), olioiden muuten vastavuoroista suhdetta (b) tai olion suhdetta ulkopuoliseen taustaan (c). Kantasanana on substantiivi, adjektiivi tai muu nominivartalo.

(a)
kyljittäin, nurkittain, päittäin, päädyittäin, selittäinLauteet ovat joko suorat yhdellä seinällä, kulmittain, vastakkain tai kehänä kiukaan ympärillä. (E) | – – auto ohjautui vasemmalle kaistalle ja törmäsi nokittain Opel Vectra ‑henkilöautoon – –. (l)
(b)
limittäin, lomittain
(c)
sivu(i)ttain, säteittäin, vino(i)ttainParas tapa latoa puut tulipesään on asetella ensimmäinen kerros poikittain ja loput pitkittäin. (l) | Kävelevä metsäkone liikkuu paitsi eteen- ja taaksepäin, myös sivuittain ja viistoon. (l)

Ryhmässä (a) johdoksen kantasana ilmaisee sen osan, jonka symmetrisestä suhteesta on kyse, esim. kulmittain ’kulmat vastakkain, kulma kulmaa vasten’. Ryhmän (a) johdoksilla kulmittain, kyljittäin, nurkittain, päittäin ja syrjittäin on myös ryhmän (c) mukaista käyttöä, jossa yhden olion asento suhteutetaan toiseen olioon tai taustaan, esim. Pöytä on kulmittain ikkunan edessä (PS).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yleistä

Adverbijohdokset

Taivutusmuotoiset adverbit

Muita adverbiryhmiä

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot