Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit > Muita adverbiryhmiä > § 396 Eräitä suuntaa merkitseviä adverbeja: alas, tänne, kotia

§ 396 Eräitä suuntaa merkitseviä adverbeja: alas, tänne, kotia

s-loppuiset adverbit ovat tulosijamerkityksisiä. Niiden kantana on usein nominaalinen tilavartalo, ja osa on vajaan paikallissijaparadigman jäseniä (» § 1265).

 
alas, joskus, kauas, pois, ulos, ylös, eestaas; (puhek.) takas ’takaisin’
 
alhaalla : alhaalta : alas (~ alhaalle), kaukana : kaukaa : kauas (~ kauaksi), ulkona : ulkoa : ulos, ylhäällä : ylhäältä : ylös (~ ylhäälle), poissa : pois

s-adverbien alaryhmän muodostavat mmAs-loppuiset komparaatioadverbit, esim. alemmas, alimmas, lähemmäs, tännemmäs, ulommas. On myös joitakin s-loppuisia partikkeleja kuten edes, myös ja taas.

Pronominikantaiset nnex-loppuiset adverbit ovat deiktisiä tai kysymys- tai relatiiviadverbeja ja esiintyvät adverbiparadigman tulosijamerkityksisenä jäsenenä.

 
täällä : täältä : tänne | tuolla : tuolta : tuonne | siellä : sieltä : sinne | missä : mistä : minne (~ mihin) | jossa(kin) : josta(kin) : jonne(kin) | muuanne

Rajageminaatiollisia ja tulosijamerkityksisiä ovat myös adpositiot luox ~ luoksex, taax ~ taaksex, sivu(x). iA(x)-loppuiset adverbit muodostavat oman pienen tyyppinsä: kahtia, kolmia, kotia, takia, toisiapäin. Lisäksi on mmAx-loppuisia suuntaa ilmaisevia komparaatioadverbeja, esim. alemma, edemmä, sinnemmä (vrt. ‑mmAksi ~ ‑mmAs). Muita rajageminaatiollisia adverbityyppejä ovat stix- ja (i)tsex-loppuiset, osin myös lti(x)- ja ti(x)-loppuiset tyypit.

Huom. Puhutussa kielessä, lähinnä kaakkoisissa murteissa, tavataan nt(A)-päätteisiä ns. eksessiivimuotoja. Ne ovat erosijamerkityksisiä ja osa adverbin sijaparadigmaa, esim. kotont(a) ’kotoa’, luont(a) ’luota’, siint(ä) ’siitä’.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yleistä

Adverbijohdokset

Taivutusmuotoiset adverbit

Muita adverbiryhmiä

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot