Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit > Taivutusmuotoiset adverbit > Muita muotteja > kilpa-silla, paita-sillaan, seisaalla(an), kotosalla > § 394 sillA(An)-adverbien rakenne ja merkitys

§ 394 sillA(An)-adverbien rakenne ja merkitys

Päätteen -sillA : -sillex (: -siltA) sisältävillä adverbeilla kuvataan elollisten olentojen, tyypillisesti ihmisten, välistä vastavuoroista tilannetta tai sellaiseen tuloa (a) tai kollektiivista leikkiä, peliä tai kilpaa (b). Tällaisessa tilassa oloon sisältyy yleensä toiminnallisuutta. Taivutusmuotoisesta asustaan huolimatta sillA‑adverbit eivät ole (i)nen-johdosten muotoja (*juttunen, *hippanen), vaan johdinaines, i ja ulkopaikallissijan tunnus ovat kiteytyneet yhtenäiseksi adverbinpäätteeksi. sillA-adverbityyppiin kuuluu parikymmentä sanakirjalekseemiä, eikä se kartu. Kantasanana on yleensä substantiivi.

(a)
Lahden olympiahankkeen edustajat käyvät tänään Samaranchin juttusilla (l) | Hämeen läänin kunnat ja koulut ryhtyvät kilpasille nuorten äänestysaktiivisuudesta ensi eduskuntavaaleissa. (l) | Dettmann on tämän tästä ollut tukkanuottasilla olympiakomitean kanssa – –. (l)
(b)
hippasilla : hippasille, kuurupiilosilla, lumisotasilla, pallosilla, piilosilla, sokkosilla

Vastaavan possessiivisuffiksillisen pääteaineksen -sillAAn sisältävät adverbit ilmaisevat yleisimmin pukeutumattomuuden tai vajaan pukeutuneisuuden tilaa. Kantasanana on ainoan tai leimallisen päällä olevan vaatekappaleen nimitys (c) tai sen ruumiinosan nimitys, joka ei ole peitossa (d). Tyyppiin kuuluu parikymmentä sanakirjalekseemiä, ja uudetkin muodosteet ovat mahdollisia.

(c)
‑sillAAn: housusillaan, kalsarisillaan, pikkutakkisillaan (PS), mekkosillaan (k), yöpaitasillaan (l) | ‑isillAAn: alusvaatteisillaan, puseroisillaan, pyjamaisillaan
 
– – jokainen saa lapsen lailla istua paitasillaan hiekkalaatikon reunalla kesäisen auringon lempeässä paahteessa. (ou) | Kuljimme sukkasillamme, kun mieheni oli kotona. (E) | Ympäristöministeriltä sujuu lausunnon antaminen uimahoususillaan siinä missä pääministeriltäkin. (l)
(d)
munasillaan (skt), nakkisillaan (Onikki 1997: 116), rintasillaan (L)

Täyttä alastomuutta ilmaisevat nakusillaan ja kantasanattomat ilkosillaan ja kelteisillään, asentoa kyykkysillään ja varpaisillaan, muuta olotilaa uimasilla(an). Joskus tulo- tai erosijaista adverbia käytetään myös olosijaisessa merkityksessä, esim. hipsutteli saliin sukkasilleen (E); Ehkei siis kannattaisi hengailla olohuoneessa aivan kalsarisiltaan (E) (vrt. (i)ltee(n)-adverbit » § 387 huom.).

Muutaman adverbin lopussa on pääte -(A)AllA (tai vastaava tulo- tai erosijan pääte) ja joskus possessiivisuffiksi. Nämä adverbit ilmaisevat istuma- tai seisoma-asennossa oloa, esim. istualla(an), seisaalla(an), kvanttorikantaiset tahoa: yhtäällä, toisaalla, kahtaalla, kaikkialla, moniaalla, muualla. Oma ryhmänsä ovat sAllA-loppuiset adverbit, jotka ilmaisevat ulottuvilla tai ulottumattomissa oloa: kotosalla, näkösällä, pakosalla, ulkosalla.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yleistä

Adverbijohdokset

Taivutusmuotoiset adverbit

Muita adverbiryhmiä

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot