Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Verbikantaiset substantiivijohdokset > Välineennimet > keit-in, suodat-in > Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit > Taivutusmuotoiset adverbit > Nomininmuodot > harvo-in, jala-n > § 388 instruktiivi: in-adverbien rakenne ja merkitys

§ 388 instruktiivi: in-adverbien rakenne ja merkitys

in-päätteisiä adverbeja on viitisenkymmentä sanakirjalekseemiä. Ne ovat identtisiä vartalosanojensa instruktiivimuotojen kanssa, mutta merkitykseltään ja syntaktiselta käyttäytymiseltään niistä eriytyneitä. Osa in-päätteisistä sanoista esiintyy partikkelina kuten järin, liioin, niin, tosin, tuskin tai adpositiona kuten pitkin, päin ja vastoin. Lisäksi in-adverbeihin voidaan lukea (i)mmin-komparaatiojohdokset (» § 375).

in-loppuisten adverbien tai partikkelien vartaloina esiintyy adjektiiveja, lukusanoja ja pronomineja.

 
ensin, harvoin, hyvin, nurin, oikein, pahoin, pitkin, samoin, tarkoin, toisin, täysin, usein, viimein, väärin; aikaisin, nykyisin | yksin, kaksin, viisin, nelinpeli | niin, noin, näin

Lisäksi on substantiivivartaloisia in-loppuisia sanoja, jotka esiintyvät adverbien tapaan:

 
aamuin, illoin, käsin, paikoin, vaivoin (PS), ajoin, vuoroin (l)

Saadessaan kongruoivan adjektiivimääritteen (esim. omin käsin, monin paikoin) nämä sanat ovat substantiiveja (» § 686). Toisaalta osa substantiivivartaloisista in-sanoista on kiistatta leksikaalistunut adverbiksi, kuten -perin, päin, ratsain, selin, varkain. Uusia in-adverbeja voikin syntyä instruktiivimuotojen leksikaalistumisen kautta.

Adverbiksi ovat kiteytyneet myös monet yhdyssanat ja sanaliitot, joiden edusjäsenenä on in-loppuinen muoto:

 
allapäin, avojaloin, keskimäärin, poikkiteloin, tasatunnein, väkivalloin | hädin tuskin, paikka paikoin, suurin piirtein (PS), kaikin mokomin, kynsin hampain, näiltä osin, omin päin, suuressa määrin

Huom. Muita in-pääteaineksen sisältäviä adverbityyppejä ovat isin‑, (i)ttAin‑, (i)kkAin- ja Oin-johdokset. Joillakin adjektiivikantaisilla in-adverbeilla on vastineenaan stix-adverbi: jokseenkin tai osin synonyymisia ovat parit kovin ~ kovasti, pahoin ~ pahasti ja tarkoin ~ tarkasti, mutta eivät yleiskielessä esim. hyvin – hyvästi, oikein – oikeasti, harvoin – harvasti. Merkitysvastineena voi olla muunkinlainen adverbi, esim. paikoin ~ paikoitellen ~ paikoittain, ensin ~ ensiksi, osin ~ osittain.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yleistä

Adverbijohdokset

Taivutusmuotoiset adverbit

Muita adverbiryhmiä

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot