Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Adverbiaalit > Adverbiaalien merkitystehtäviä > Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit > § 1000 Ehkä, onneksi, totta puhuen, siis

§ 1000 Ehkä, onneksi, totta puhuen, siis

Modaaliset kommenttiadverbiaalit ovat ilmauksia, joilla esitetään arvioita lauseen sisällön totuudellisuudesta, varmuusasteesta tai perusteista, joilla se ilmaistaan. Ne ilmaisevat puhujan subjektiivisen arvion tai näkökulman. Modaaliset kommenttiadverbiaalit ovat adverbeja, partikkeleita tai paikallissijaisia lausekkeita, esim. ehkä, luultavasti, oletettavasti, näköjään, epäilemättä, ilman muuta, totta kai, tietääkseni, minun ymmärtääkseni, (tietyllä) varmuudella, (tietyllä) todennäköisyydellä. (16011609.)

 
Hän on vuosilomalla, ja minun ymmärtääkseni vielä jossain etelässä. (k) | Don Quijote on ilman muuta uusi voitto Kansallisbaletille. (l) | Shell olisi suurella todennäköisyydellä voinut estää hirttotuomioiden täytäntöönpanon – –. (l) | Kyllä mun täytyy varmaan se iltapäivällä käyvä sitte hakemassa se o varmasti parempi sillä lailla. (p)

Modaalisia kommentteja ovat myös evidentiaaliset ilmaukset, jotka esittävät arvion sanotun pätevyydestä perustuvan muuhun kuin omaan tietoon (» § 14931495). Tällaisia kommenttiadverbiaaleja ovat mm. kuulemma ja muka. Kommenttiadverbiaaleihin, joskaan ei modaalisiin, kuuluu myös (jonkin lähteen) mukaan.

 
Kultaista keskitietä ei muka ole olemassakaan. (l) | siin on kans kuulemma paha paikka rekalla mennä Sokokseen, sinne alas (p) | Kierrätyksen arvostelu Ekoautoa valittaessa perustuu tiedotteen mukaan pelkästään muovien merkintöihin, ei materiaalivalintoihin. (l)

Asennetta ilmaisevilla adverbiaaleilla puhuja osoittaa, mitä mieltä hän on tilanteesta tai sanotusta. Tällaisina asenneadverbiaaleina voivat esiintyä adverbit, partikkelit ja translatiivisijaiset lausekkeet, esim. toivottavasti, valitettavasti, onneksi, suureksi ilokseni, sekä monet kiteytyneet ilmaukset kuten ikävä kyllä, luojan kiitos, hitto vieköön.

 
Luontoäiti oli onneksi sitä mieltä, että ensin pitää antaa voimia avioeroon. (l) | Ilokseni sarja pyörii nyt meilläkin. (l) | – – kun Bryggare itki, niin eikö Rooman taivaskin piru vie revennyt sateeseen. (l) | – No mitä kuuluu. – Ihan hyvää. Kiitos muuten viimeisestä. – Eipä kestä. Toivottavasti oli mukavaa. (p)

Tiettyjä ilmauksia käytetään sekä kommenttina että tavan adverbiaalina. Esimerkiksi lauseessa Tove Jansson vastasi ystävällisesti – – (k) on adverbi ystävällisesti tavan adverbiaalina ja lauseessa Kertokaa ystävällisesti kommenttejanne sivustosta (E) taas kommenttiadverbiaalina: ’olkaa ystävällisiä ja kertokaa’.

Metatekstuaaliset huomautukset kommentoivat tapaa, jolla asia ilmaistaan. Tällaisina adverbiaaleina käytetään mm. adverbeja kirjaimellisesti, kaiken kaikkiaan, infiniittisiä kiteymiä suoraan ~ rehellisesti ~ suomeksi ~ lyhyesti ~ sanalla sanoen ~ sanottuna, yleisesti ottaen, totta puhuen, niin sanoakseni (» § 514) sekä konditionaalisia lauseita kuten jos saan niin sanoa (» § 1114).

 
– – nähtyäni sarjatilanteen ja tilastot olen sanalla sanoen tyrmistynyt. (E) | Junassa on yleisesti ottaen mukava matkustaa. (l) | – – kävelin huoneesta toiseen kirjaimellisesti käsiäni väännellen. (k) | – – sitte ku siihen nytte tuli vielä sen Matin akkakaveri niin sanotusti sinne asummaa ni se se vasta oli hirmune. (p)

Konnektiivit eksplikoivat tekstin osien välisiä suhteita; ne ovat siis tässä mielessä metatekstuaalisia. Konnektiivisina adverbiaaleina käytetään mm. translatiivisijaisia tai muitakin adverbeja kuten ensiksi, seuraavaksi, lopuksi, lisäksi, muuten, päinvastoin, ennen kaikkea. Konnektiiveja ovat lisäksi lauseketta muodostamattomat partikkelit kuten nimittäin, siis, esimerkiksi, silti, joka tapauksessa (» § 963, 820):

 
Poroilla oli 1700-luvulla hyvin monipuolinen käyttö. Ensiksikin niitä käytettiin ajoeläiminä. – – Toiseksi poroa käytettiin lihaeläimenä. (E) | Sinun virkaurasi kääntyi juuri rajuun nousuun. Se nousee nimittäin pystyyn. (k) | Julisteen viestin pitää aueta heti, muuten työ on epäonnistunut. (E)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot