Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Subjekti > Ilmisubjektin puuttuminen > § 914 Pronominisubjektin ilmipanon vaihtelu

§ 914 Pronominisubjektin ilmipanon vaihtelu

Ilmisubjekti on valinnainen ensimmäisen ja toisen persoonan verbinmuodon yhteydessä, jotka sallivat kukin vain tietyn subjektin, minä, sinä, me tai te. Subjektin poisjäänti on ominaista kirjoitetulle kielelle, jossa persoonat käyttäytyvät eri tavoin: 1. ja 2. persoonan pronominisubjekti jää yleensä pois (a), kolmannen yleensä ei (b). Kolmaspersoonaisen verbin mahdollisten subjektien joukko onkin rajaton.

(a)
Olen tosi iloinen, että tulet ensi sunnuntaina Olympiastadionille, jossa esiinnyn viimeistä kertaa pelaajana. (l) | Olemme saaneet tietää, että käytte täällä silloin tällöin. (k)
(b)
Leena pahastui – –. Kun isä oli kotona nähnyt miten pahoilleen hän meni, se oli sanonut että isoäiti yleensä pani ihmiset tekemään juuri niinkuin hän halusi. (k)

Puhutussa kielessä subjektipronominit ovat yleisempiä ja pronominin ilmipano eri persoonissa täten yhtenäisempää. Ainakin vastakysymykset ja lyhyet vastaukset, kuten esimerkin (c) Tuut vai ja Tulen, ovat usein subjektittomia:

(c)
V: Minä tulen huomenna Helsinkiin?,
S: Tuut vai,
V: Tulen,
S: Ahaa:,
V: heh hee Ajattelin: sä oot yy Asko sano et sä oot sielläp (.) jossaki laitoksella. (p)

Kolmaspersoonaisen verbin subjektittomuus, joka saa tulkintansa tarkoitteen edeltävästä maininnasta, on nolla-anaforaa (d) (» § 1431). Monissa puhutun kielen varianteissa juuri monikollisen nolla-anaforan tapauksessa käytetään verbin monikon kolmatta persoonaa (e) (» § 1282). Subjektiton monikon kolmas persoona esiintyy myös yleistävänä (f) (» § 1330).

(d)
Ansaksen kanssa Jursi tuli muutamalle yksityistunnille ja osoittautui odotusten mukaisesti kuuliaiseksi oppilaaksi. Kuuntelee tarkkaan, tekee mitä pyydetään, analysoi kriittisesti suorituksiaan ja on ylitsevuotavan kohtelias. (l)
(e)
L: Lentäenkö ne meni.
V: Joo ja vaihtovat Pariisissa kenttää ja konetta. (p)
(f)
Tähän tiivistyy mainostettu kolmenkympin kriisi: Jotain pitäisi tehdä, mutta kun ei uskalla. Luulevat vielä erilaiseksi. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot