Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Adverbiaalit > Adverbiaalien merkitystehtäviä > Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit > § 999 Puhujan näkökulma ja kannanotto

§ 999 Puhujan näkökulma ja kannanotto

Kommenttiadverbiaali esittää arvion tilanteen todennäköisyydestä, esim. varmasti, ilmeisesti, ilmaisee asennoitumista sanottuun, esim. kumma kyllä, onneksi, tai kommentoi sanottua metatekstuaalisesti, esim. niin sanoakseni, jos saan sanoa. Konnektiivit kuten ensiksikin, toisin sanoen, päinvastoin puolestaan ilmaisevat tekstin osien välistä suhdetta.

Kommentit ja konnektiivit tuovat esiin puhujan näkökulman ja kannanoton. Ne ovat lauseessa tavallisesti irrallisia adverbiaaleja (a) (» § 963). Kommentit toimivat joskus lausekkeenkin määritteenä (b) (» § 667).

(a)
Olisi ehkä parempi olla puhumatta koko asiasta. Ehkä se pilaa tunnelman. (k) | Suomalaisen lohen Lea Linster tunsi entuudestaan, hiilisilakat sen sijaan olivat hänelle uusi kokemus. (l)
(b)
Opuksen [luultavasti hauskin] osa kartoittaa kiima-, seksi- ja kirosanoja. (l) | Hän nuuhki raikasta ilmaa syvälle suuriin ja [epäilemättä terveisiin] keuhkoihinsa. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot