Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbit > Adverbien merkitystehtäviä > Kommenttiadverbit ja ‑partikkelit > § 667 Asenne ja (epä)varmuus: valitettavasti, ehkä, varmaankin

§ 667 Asenne ja (epä)varmuus: valitettavasti, ehkä, varmaankin

Kommenttiadverbeja ja -partikkeleita ovat asenneadverbit sekä modaaliset adverbit ja partikkelit. Ne ovat lauseen rakenteessa irrallisempia kuin muut adverbit. Ne eivät luonnehdi konkreettisia olioita, olioiden määrää tai tekemisen tapaa vaan välittävät puhujan asennoitumisen tai kannaoton esitettävään asiaan. Niiden vaikutusala kattaa yleensä koko lauseen.

 
Valitettavasti hän ei voi tulla. ’on valitettavaa, että hän ei voi tulla’
Hän ei luultavasti voi tulla. ’on luultavaa, että hän ei voi tulla’

Valtaosa kommenttiadverbeista ja ‑partikkeleista on adjektiivi- tai partisiippikantaisia sti-johdoksia. (Yleistä kommenttiadverbiaaleista, niiden käytöstä ja sijainnista lauseessa » § 9991001; modaalipartikkeleista lähemmin » § 16011609.)

Asenneadverbit ilmaisevat puhujan subjektiivista asennoitumista puheena olevaan asiaan tai tilanteeseen. Asenneadverbeja ovat mm. onneksi, toivottavasti ja valitettavasti sekä tavan adverbeinakin käytettävät ihmeesti, ilahduttavasti, luonnollisesti, ymmärrettävästi jne. (tapaa ilmaisevia ovat esim. istua luonnollisesti, puhua ymmärrettävästi).

 
Italian ammattilainen heitti 12 kolmosestaan hämmästyttävästi yhdeksän koriin. (l) ’on hämmästyttävää että’ | Ihmeellisesti Monica Seles onnistui kuitenkin kokoamaan itsensä – –. (l) | Nuorimman teatterisukupolven tekemisissä olen ollut aistivinani kiintoisasti jotakin samaa. (l) | Juhlan laatu ja haluttu palvelu vaikuttavat luonnollisesti hintaan. (l) | Tampereella ei valitettavasti näytä hyvältä. Toivottavasti Kangasalla käy hyvin. (l) | Rakastan sinut kuoliaaksi on yllätyksellisesti komedia. (l)

Modaaliset adverbit ja partikkelit edustavat episteemistä modaalisuutta: ne ilmaisevat puhujan varmuuden astetta tai arviota sanotun todenperäisyydestä, puheenalaisen tilanteen todennäköisyydestä. Tällaisia ovat mm. arvatenkin, epäilemättä, ilmeisesti, mahdollisesti, näköjään, takuulla, tietenkin, todennäköisesti, varmaan(kin), varmana (adverbien ja partikkeleiden erosta » § 680).

 
Jos kuvittelet tuntevasi minut, olet luultavasti väärässä. (E) | Matemaatikko Seltenillä on yksi [ehkä hieman yllättävä harrastus], esperanto. (l) | Mä kuuntelen sit niitä mun omassa huoneessa, enkä varmana päästä siskoa sinne sekoileen. (l) | A: Sinäkös se otit sen viimesen palan? B: No en tasan. (P)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Yleistä

Adverbien merkitystehtäviä

Paikan adverbit

Ajan adverbit

Tavan adverbit

Määrän adverbit ja partikkelit

Intensiteettisanat: melko, erityisen

Kommenttiadverbit ja ‑partikkelit

Pronominivartaloisten adverbien tehtäviä

Adverbilauseke

Adverbi ja muut sanaluokat

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot