Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbit > Adverbi ja muut sanaluokat > Tulkintavaihtoehtoja > § 679 Eri lekseemit vai yksi sanaluokaltaan vajaasti spesifinen?

§ 679 Eri lekseemit vai yksi sanaluokaltaan vajaasti spesifinen?

Taustoittava pykälä

Sanojen kaksinaista käyttäytymistä voi selittää muutenkin kuin että ajattelee niiden olevan vajaasti spesifisiä sanaluokan suhteen. On mahdollista olettaa kaksi eri lekseemiä, adpositio ja adverbi: esim. Hän tuli ennen minua (adpositio); Hän asui täällä ennen (adverbi). Toisaalta jälkimmäisen kaltaisia tapauksia voisi pitää myös sellaisina adpositioina, joiden täydennys on läsnä implisiittisesti, tulkittavissa kontekstin perusteella. Näin esim. lauseen Hän asui täällä ennen konteksti paljastaa, mihin aikaan kyseinen asuminen ajoittuu. Samoin lauseen Asutko lähelläkin? etäisyyden tulkinta riippuu tilanneyhteydestä. Tällainen tulkinta sopii tosin muuhunkin kuin implisiittisen genetiivi- tai partitiivitäydennyksen oletukseen, vrt. Hän asuu tässä lähellä.

Tässä kieliopissa on asetettu etusijalle oletus lekseemien vajaaspesifisyydestä sanaluokan suhteen. Kyseisenlaisten sanojen ehdoton luokittaminen adpositioksi tai adverbiksi ei kuvasta niiden monikäyttöistä luonnetta yhtä hyvin kuin oletus sanaluokan suhteen vajaasta spesifisyydestä. Sanan sanaluokka määräytyy siis viime kädessä syntaktisin perustein. Sitä paitsi sanaluokaltaan vajaasti spesifisiä yksiköitä on oletettava muissakin sanaluokkien rajatapauksissa, esim. substantiivien ja adverbien, substantiivien ja adjektiivien, adjektiivien ja adverbien sekä adverbien ja partikkeleiden välillä.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Yleistä

Adverbien merkitystehtäviä

Paikan adverbit

Ajan adverbit

Tavan adverbit

Määrän adverbit ja partikkelit

Intensiteettisanat: melko, erityisen

Kommenttiadverbit ja ‑partikkelit

Pronominivartaloisten adverbien tehtäviä

Adverbilauseke

Adverbi ja muut sanaluokat

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot