Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbit > Adverbien merkitystehtäviä > Intensiteettisanat: melko, erityisen > § 664 Intensiteettisanojen tyyppejä

§ 664 Intensiteettisanojen tyyppejä

Adverbien ja partikkeleiden välimaastossa ovat sanat kuten erittäin, melko, sangen, varsin. Ne ovat tyypillisesti n-loppuisia sanoja, jotka toimivat lähinnä adjektiivin tai adverbin intensifioivina astemääritteinä eli intensiteettimääritteinä. Samassa tehtävässä käytetään myös eräitä muita sanoja (» asetelma 110).

Asetelma 110: Intensiteettimääritteenä käytettäviä sanoja

Intensiteettipartikkeleita

 
aika, aivan, erittäin, hyvin, ihan, järin, kovin, melko, oikein, perin, sangen, varsin, verrattain, ylen

Nominin genetiivimuotoja

 
erikoisen, helvetin, hirveän, ihmeen, ilmeisen, kauhean, kohtalaisen, kohtuuttoman, mahdollisimman, mahdottoman, saakelin, sairaan, suhteellisen, suhteettoman, tavattoman, turhan, uskomattoman, vitun, äärettömän

Muita

 
todella, tosi, sika | tarpeeksi, kyllin, liian

Intensiteettipartikkelit luonnehtivat sitä, missä määrin puheena oleva ominaisuus pätee. Ne voivat ilmaista ominaisuuden, tavan tai määrän korkeaa astetta kuten erittäin hieno(sti), hyvin paljon, kohtalaista astetta kuten melko mukava(sti) tai vähäistä astetta kuten hieman vino(ssa) (» § 666). Intensiteettipartikkeleilla on toisaalta tyypillisiä partikkelin ominaisuuksia: niitä itseään ei voi määrittää (*aivan melko mukava), niitä ei voi luontevasti kieltää (?Se ei ole melko vaan hyvin mukava) eikä kysyä (– Miten nopeasti pääset paikalle? – ?Erittäin). Toisaalta epäpartikkelimaista on se, että ne esiintyvät vain tiettyjen sanaluokkien – lähinnä adjektiivien ja adverbien – sanojen yhteydessä (» § 794).

Tehtävältään intensiteettipartikkeleita vastaavat nominin genetiivimuodot kuten suhteellisen ~ hirveän ~ helvetin paljon. Tällaisten määritteiden muodostaminen on produktiivista, mikä ei ole ominaista partikkeleille. Genetiivimääritteet voivat ilmaista myös asennetta tai arviota suhteessa puheena olevaan ominaisuuteen, tilaan tai tapaan, esim. harvinaisen onnistunut, miellyttävän lähellä, taikka selvemmin tapaa: hymyillä sivistyneen kohteliaasti (» § 675676). Genetiivimuotoiset nominimääritteet eivät ole adverbeja eivätkä partikkeleita, mutta toimivat intensiteettipartikkeleiden tavoin intensiteettimääritteinä.

Intensiteettimääritteenä käytetään lisäksi sanaa todella sekä etenkin puhutussa kielessä myös nominatiivimuotoisia sanoja tosi ja sika (» § 427). Intensiteettimääritteinä esiintyvät lisäksi riittävyyttä ja liiallisuutta ilmaisevat adverbit kuten tarpeeksi, liian (» § 658).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Yleistä

Adverbien merkitystehtäviä

Paikan adverbit

Ajan adverbit

Tavan adverbit

Määrän adverbit ja partikkelit

Intensiteettisanat: melko, erityisen

Kommenttiadverbit ja ‑partikkelit

Pronominivartaloisten adverbien tehtäviä

Adverbilauseke

Adverbi ja muut sanaluokat

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot