Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbit > Adverbi ja muut sanaluokat > Adverbi ja adjektiivi > Muita adverbistumia > § 683 Adjektiivista adverbiksi: täysin, järeämmin, valtoimenaan

§ 683 Adjektiivista adverbiksi: täysin, järeämmin, valtoimenaan

n-päätteinen adjektiivivartaloinen sana on tavan adverbiaalina adverbi, esim. oikein, pahoin, samoin, tarkoin, toisin, täysin, väärin, mutta substantiivin kongruoivana määritteenä instruktiivisijainen adjektiivi (» § 256, 1263). Sanaluokan tulkinnassa ratkaisee lauseasema.

 
Adverbi: Luitte aivan oikein; – –. (l) | Siksi kannattaa tarkoin harkita, mihin rahansa sijoittaa. (l) | Tämä on väärin työttömiä kohtaan. (l)
 
Adjektiivi: – – päätökset tehdään virastossa nopeasti ja oikein perustein. (l) | – – [kuoron] polyfonia piirtyy äärimmäisen tarkoin ääriviivoin. (l) | – – joku valpas ruotsalainen huomasi hänen käyttävän tohtorintitteliä ja ‑hattua väärin perustein. (l)

Päätteen ‑mmin sisältävä sana on joko adverbi tai adjektiivin komparaatiojohdoksen monikon instruktiivimuoto (» § 375). Adjektiivi kongruoi substantiivin kanssa.

 
Adverbi: Kumman tykki jyrähtää järeämmin? (l) | – – tänään mä otan vähän löysemmin – –. (l)
 
Adjektiivi: Sairaalapöpöjä torjutaan yhä järeämmin asein, – –. (E) | Nikula varoitti hyväksymästä Venäjää mukaan järjestöön muita löysemmin ehdoin. (l)

Adverbistuneita essiivimuotoisia kiteytymiä ovat sellaiset määrän tai tavan ilmaukset kuin mustanaan, joihon sisältyy 3. persoonan possessiivisuffiksi:

 
– – maaseudulle johtavat tiet olivat mustanaan vaiteliaita ihmisiä. (k) | Saitko vasusi täyteen? Mättäät ovat punaisenaan, katso vaikka. (k) | – – pitkästä aikaa hetki loikoilua jalat oikoisenaan – –. (k) | Kyyneleet valuivat valtoimenaan – –. (k)

Olotilaa tai tapaa ilmaisevat essiivi- ja translatiivisijaiset adjektiivit esiintyvät predikatiiviadverbiaaleina ja voivat sijamuotonsa ja lauseenjäsentehtävänsä ansiosta olla varsin adverbimaisia esiintyessään yksin tai intensiteettimääritteen kanssa. Adverbiaalius ei kuitenkaan tee sanasta adverbia.

 
– – moottori käynnistetään kylmänä – –. (l) | Isä oli kipeänä, – –. (k) | Kaikki sarjan osakilpailut näytetään tänäkin vuonna, kahdeksan suorana, loput nauhoitettuina koosteina. (l) | – – [auton] keula meni ihan tohjoksi, – –. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Yleistä

Adverbien merkitystehtäviä

Paikan adverbit

Ajan adverbit

Tavan adverbit

Määrän adverbit ja partikkelit

Intensiteettisanat: melko, erityisen

Kommenttiadverbit ja ‑partikkelit

Pronominivartaloisten adverbien tehtäviä

Adverbilauseke

Adverbi ja muut sanaluokat

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot