Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbit > Adverbien merkitystehtäviä > Ajan adverbit > § 651 Toistuvuus: päivittäin, kerran, usein, uudelleen

§ 651 Toistuvuus: päivittäin, kerran, usein, uudelleen

Toistuvuuden adverbit ilmaisevat, miten usein tai minkälaisin aikavälein tilanne esiintyy. Ne ovat joko täsmällisiä tai summittaisia. Määrävälistä toistuvuutta ilmaisevat mm. substantiivikantaiset adverbit päivittäin, tasatunnein, aamuisin, laskettavaa useutta taas esim. kahdesti. Osa toistuvuutta ilmaisevista adverbeista voi kontekstista riippuen toimia myös ajankohdan adverbina, esim. sellaiset kuin aina, kerran tai aamuisin; adverbit jatkuvasti ja alinomaa taas ilmaisevat myös kestoa.

 
kerran, kertaalleen, kahdesti | toistuvasti, toistamiseen, toiste, uudelleen, uudestaan, jälleen
 
usein, useasti, enimmäkseen, taajaan, tiheään, tiuhaan, vähän väliä, järjestään, järkiään, yhtenään, ehtimiseen | alvariinsa, myötäänsä, normaalisti, pääsääntöisesti, tavallisesti, yleensä | jatkuvasti, alituisesti, alituiseen, alinomaa | aina, ikinä
 
harvoin, harvakseen, harvakseltaan, silloin tällöin, aika-ajoin | toisinaan, ajoittain, hetkittäin, väliin, välistä, välillä, joskus | vuoroin, tasatunnein, jaksoittain, kausittain, viikoittain, aamuisin, kesäisin

Sellaiset adverbit ja partikkelit kuin uudelleen, uudestaan, toistuvasti, jälleen, taas, taasen, toiste edellyttävät vähintään yhtä aikaisempaa vastaavaa tilannetta; ne ilmaisevat siis tilanteen kertautumista tai jatkumista keskeytyksen jälkeen:

 
Tarkista tilanne uudestaan ensi viikolla! (E) | – – kysymyksen – – olen esittänyt toistuvasti Helsingin verovirastolle. (l) | Onko sulla pullo taas jossakin? (K)

Sanan usein tyyppiset adverbit ilmaisevat tilanteen toistumista taajaan ja adverbien yleensä, tavallisesti tyyppiset taas, että kyseinen tila pätee normaaleissa tapauksissa:

 
Sekoitetaanko sinut usein roolihenkilöösi? (E) | Määräaikaishuollossa yleensä korjataan havaitut ”lastentaudit”. (l)

Toistumiskertojen vähäistä määrää tai todennäköisyyttä ilmaisee harvoin. Joskus ja harvoin voivat esiintyä yhdessäkin ilmaisten tilanteen satunnaista, harvaa toistumista.

 
Suuri osa suomalaisista syö kalaa liian harvoin. (E) | Pienillä lapsilla jatkuvan nuhan syynä voi joskus harvoin olla sieraimeen joutunut vierasesine. (E)

Adverbin harvakseen tai harvakseltaan sisältävissä ilmauksissa taas korostuu toistuvuuden väli ja tekemisen tapa (hitaus): Sätkää kierretään, harvakseen haastellaan (l); Hän on julkaissut harvakseltaan (l).

Merkitystä ’joinakin kertoina’ ilmaisevia adverbeja ovat mm. silloin tällöin, toisinaan, ajoittain sekä joskus (» § 649 esim. d): Liikenne pysäytetään ajoittain (E).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Yleistä

Adverbien merkitystehtäviä

Paikan adverbit

Ajan adverbit

Tavan adverbit

Määrän adverbit ja partikkelit

Intensiteettisanat: melko, erityisen

Kommenttiadverbit ja ‑partikkelit

Pronominivartaloisten adverbien tehtäviä

Adverbilauseke

Adverbi ja muut sanaluokat

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot