Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbit > Adverbien merkitystehtäviä > Määrän adverbit ja partikkelit > Määrän suuruus ja tavan intensiteetti: paljon, liikaa, kasoittain > § 658 Riittävyys ja liiallisuus: tarpeeksi, liikaa

§ 658 Riittävyys ja liiallisuus: tarpeeksi, liikaa

Riittävyyttä ja liiallisuutta ilmaisevat kvanttoriadverbit ilmaisevat, missä määrin ominaisuutta on suhteessa odotuksenmukaiseen tai tarvittavaan määrään. Adverbit liikaa, liialti liittyvät substantiiveihin ja verbi-ilmauksiin ilmaisten paljoutta tai intensiteettiä samoin kuin paljon-tyyppiset adverbitkin (a), adverbit tarpeeksi, kylliksi, kyllin toimivat myös adjektiivien ja adverbien astemääritteinä (b) (» § 615). Liiallisuutta ilmaisevana adjektiivien ja adverbien määritteenä käytetään partikkelia liian tai genetiivisijaisia adjektiiveja kuten kohtuuttoman, turhan. Riittävyyttä ilmaistaan genetiivisijaisilla määritteillä kuten riittävän, sopivan, käyttökelpoisen.

(a)
Liekö metsäteollisuudella ollut liikaa rahaa? (l) | Minusta näitä asioita ei ole mietitty tarpeeksi, – –. (k) | – – tässä on kylliksi odoteltu. (k)
(b)
– – en koskaan oppinut soittamaan kitaraa kyllin hyvin. (l) | – – ja jos hän ei muistanut pitää päätään tarpeeksi pystyssä, hänelle ilmestyi selvääkin selvempi kaksoisleuan alku. (k) | Mitään ei kannata ottaa liian tosikkomaisesti, – –. (k)

Toisin kuin paljon-tyyppiset kvanttoriadverbit, liiallisuuden ja riittävyyden adverbit eivät määritä komparatiivimuotoja: paljon ~ *liikaa ~ *tarpeeksi enemmän.

Kieltohakuiset adverbit ja partikkelit liiemmälti, ollenkaan, ensinkään, lainkaan, yhtään, mitään esiintyvät paitsi merkitykseltään kielteisissä lauseissa myös mm. kysymyksissä (» § 1634).

(c)
Valinnanvaraa uuden mallin yhteydessä ei liiemmälti ole, – –. (l) | – – pää ei tunnu osaavan ollenkaan matikkaa. (k) | Kuulostaako yhtään tutulta? (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Yleistä

Adverbien merkitystehtäviä

Paikan adverbit

Ajan adverbit

Tavan adverbit

Määrän adverbit ja partikkelit

Intensiteettisanat: melko, erityisen

Kommenttiadverbit ja ‑partikkelit

Pronominivartaloisten adverbien tehtäviä

Adverbilauseke

Adverbi ja muut sanaluokat

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot