Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbit > Adverbilauseke > Adverbin määritteet > Kausaaliset adverbiaalit > § 674 Adverbilla aiheen määrite: sekaisin kaikesta

§ 674 Adverbilla aiheen määrite: sekaisin kaikesta

Olotilaa luonnehtivaan adverbiin voi liittyä kausaalisia eli syytä, aihetta, ärsykettä tai vastaavaa ilmaisevia adverbiaaleja. Sitä, onko kyseessä adverbin täydennys vai määrite, ei yksiselitteisesti voi osoittaa. Verbikantaisen adverbin voi katsoa perivän verbiltä adverbiaalin elatiivimuodon, esim. juovuksissa jostakin (vrt. juopua jostakin), sekaisin jostakin (vrt. seota jostakin), mutta myös muut kuin verbikantaiset adverbit saavat elatiiviadverbiaalin: (olla) ihan puhki opiskelusta (a). Syytä ilmaiseva lauseke on tulkittavissa myös verbin ja adverbin muodostaman kokonaisuuden adverbiaaliksi, esim. mennä sekaisin asiasta, joskin elatiivisijan ratkaisee adverbi. Kausaalinen adverbiaali voi olla myös adpositiolauseke (b).

(a)
Hamza on myös harmissaan traktorinrengaspulasta, – –. (l) | – – olivat ihastuksissaan kosken kunnostuksesta. (l) | Menen aivan sekaisin kysymyksistä – –. (k) | Palvelin meni varmaan ymmälleen ’erikoisesta’ html-slangistani. (E)
(b)
Teemun päivämäärät olivat menneet hieman sekaisin siirtohälyn takia, – –. (l) | Hakkarainen sanoi metsänomistajien olevan veromuutosten vuoksi ymmällään. (l)

Olotilaa merkitsevä adverbi saa yhdessä kopulaverbin kanssa myös lauselaajennuksen:

(c)
Olen hieman harmissani, että asia tuli julki jo nyt. (l) | – – paikoin katselija on hieman ymmällään, mitä kaikki oikein tarkoittaa. (l) | Hän olisi kauhuissaan jos näkisi miten istut, jalat levällään ja kädet niskan takana. (k)

Tukipronominillisessa ilmauksessa Harmissaan siitä että asiat epäonnistuivat, hän lähti kotiin adverbilla on NP:n muotoinen adverbiaali, jonka edussanana on pronomini siitä ja että-lause on pronominin määritteenä (» § 1145, 1154).

Vaikka edellä mainitut olotilaa luonnehtivat adverbit voivat saada kausaalisen adverbiaalin, ne esiintyvät tavallisimmin ilman sitä. Usein pelkkä olotilan ilmaus on tulkittavissa kausaalisesti.

(d)
– – väsyksissäni kirosin. (k) ’koska olin väsynyt’

Muun muassa seuraavat adverbit saattavat esiintyä syytä ilmaisevan adverbiaalin kanssa, joskin ovat tavallisempia ilman sitä: allapäin, hädissään, hämillään, kauhuissaan, kiukuissaan, läkähdyksissä, pökerryksissä, suutuksissa, väsyksissä.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Yleistä

Adverbien merkitystehtäviä

Paikan adverbit

Ajan adverbit

Tavan adverbit

Määrän adverbit ja partikkelit

Intensiteettisanat: melko, erityisen

Kommenttiadverbit ja ‑partikkelit

Pronominivartaloisten adverbien tehtäviä

Adverbilauseke

Adverbi ja muut sanaluokat

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot