Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbit > Adverbien merkitystehtäviä > Määrän adverbit ja partikkelit > Täyteyden aste ja likimääräisyys: täynnä, alle, melkein > § 660 Muita täyteyden asteen adverbeja: täysin, osittain, ihan

§ 660 Muita täyteyden asteen adverbeja: täysin, osittain, ihan

Toiseksi täyteyden asteen adverbeja ovat sanat kuten täysin, jotka esittävät teon, tilan tai ominaisuuden tapahtuvan tai pätevän jonkin suhteen kauttaaltaan. Jakoa, jakautumista tai osittaisuutta ilmaisevat puolestaan mm. osittain, tasan. Ne eivät ilmaise entiteettien määrää.

 
kokonaan, läpikotaisin, perinpohjin, juurta jaksaen, täydelleen, täydellisesti, täysin, tyystin, tykkänään, kauttaaltaan | kokonaisuudessaan, kaikkiaan, kaiken kaikkiaan, kaikkinensa; yhteensä | osittain, osaksi, puoliksi; tasan

Täyteyden asteen ehdotonta ääripäätä ilmaisevat adverbit kuten kokonaan ja täysin esiintyvät paitsi astemääritteinä, ovat myös käytöltään läheisiä universaalikvanttoreille koko ja kaikki (» § 750751).

 
Me olemme kaksi kokonaan erilaista ihmistä, velipoika ja minä. (k) | Täysin roskapuhetta. (l) | Ja miksi olen kauttaaltaan jäässä? (k) | Luin kirjan kokonaan. vrt. Luin koko kirjan.

Muista täyteyden ääriasteen adverbeista yhteensä on määrää summaava ja kokonaisuudessaan ilmaisee, että entiteetti esitetään yhtenäisenä osiensa yhdistelmänä. Kaikkiaan on molemmissa käytöissä. Kaikissa tapauksissa adverbin voi tulkita määrittävän myös koko lausetta.

 
Yhteensä yksityistettävien yhtiöiden annit yltävät noin 135 miljardiin markkaan. (l) | Norsun ruumiinrakenne on kokonaisuudessaan toisenlainen kuin hiiren. (l) | – – suomalaiset elokuvat keräsivät kaikkiaan 31 kansainvälistä palkintoa. (l)

Myös partikkelit aivan ja ihan esiintyvät merkityksessä ’täysin’: Hän ei ole enää aivan ~ ihan samanlainen kuin ennen. Selvää eroa intensifioivaan tehtävään ei ole (» § 665, 854).

Adverbit osittain, osin ilmaisevat, että ominaisuus ei päde tai tilanne ei vallitse kokonaan, esim. – – väite saattaa osin pitää paikkansa (l). Puoliksi taas implikoi toista samanveroista osaa tai puolta: puoliksi syöty omena (k). Tasan ilmaisee määrän adverbina entiteetin tai tapahtumisen jakautuvan osanottajien kesken samansuuruisesti (vrt. merkitystä ’täsmälleen’ » § 663):

 
Yllättävän tasan meni. (l) | Nyt naiset jakaantuvat likimain tasan kannattajin ja vastustajiin, – –. (l)

Osittaisuuden asteen voi ilmaista myös täsmäsuuruisena: Sopimuksen sisältö on 98,5-prosenttisesti valmis, – – (l).

Huom. Sana osin voi saada kongruoivan määritteen, jolloin se on tiukasti ottaen substantiivi. Tosin määritteenä esiintyy vain tietyntyyppisiä sanoja kuten eräin, monin, kaikin, soveltuvin: Perheiden verovähennykset ovat kunkin tuloluokan perheissä soveltuvin osin samat (l). Pitkälti samat määritteet esiintyvät myös ablatiivipäätteisinä, jolloin osin-lauseke on vieläkin kiteytyneempi: – – eräiltä osin auto kaipaisi hiomista (l) (» § 686).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Yleistä

Adverbien merkitystehtäviä

Paikan adverbit

Ajan adverbit

Tavan adverbit

Määrän adverbit ja partikkelit

Intensiteettisanat: melko, erityisen

Kommenttiadverbit ja ‑partikkelit

Pronominivartaloisten adverbien tehtäviä

Adverbilauseke

Adverbi ja muut sanaluokat

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot