Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbit > Adverbilauseke > Adverbin täydennykset > § 673 Lauseketyypit perillä jostakin, kaukana jostakin

§ 673 Lauseketyypit perillä jostakin, kaukana jostakin

Tyyppi perillä ~ selvillä esiintyy elatiivisijaisen (puheen)aihetta merkitsevän adverbiaalin kanssa. Molemmat ovat mahdollisia myös yksin, perillä tällöin kuitenkin konkreettisessa paikan merkityksessä, esim. Hakemusten täytyy olla perillä keskiviikkona; Voittajat ovat selvillä maanantaihin mennessä.

 
Hintze on asiasta paremmin perillä. (l) | Pauliina pääsi suhteesta selville – –. (k) | Onko Hallitus selvillä siitä, mistä johtuu erilainen käytäntö eri kuntoutuslaitoksissa? (a)

Rakenteessa (olla) perillä ~ selvillä jostakin voivat adverbi ja sen adverbiaali sijaita toisistaan erilläänkin. (Olla) perillä ~ selvillä saa myös lauselaajennuksen.

 
Ranskan aikeista oltiin perillä niin Yhdysvaltain kuin Englanninkin tiedustelupalveluissa. (l) | Poikkeuksiakin löytyy, ja niistä kannattaa olla selvillä. (l) | Hän on siis hyvin perillä, mitä suomalaiset tietävät Ranskasta, mitä eivät tiedä ja mitä he haluavat maasta tietää. (l) | Olemme kaikki selvillä, että pienen päiväkodin pelkkä suunnittelu voi kevyesti maksaa miljoonan, – –. (l)

Sellaiset lokatiiviset adverbit kuin kaukana, ulkona, poissa, erossa, eksyksissä, erillään, etäällä, salassa voivat esiintyä erosijaisen adverbiaalin kanssa, joka on analysoitavissa joko täydennykseksi tai määritteeksi.

 
– – kuinkahan se nyt oikein pärjää niin kaukana kotoa. (l) | Kesällä olisi valoa, mutta se houkuttelee myös pois kirjan luota, – –. (k) | Se on täysin ulkona nykyhetkestä. (k) | Kätilö haluaa ulos synnytyssalista (l) [otsikko] | – – Suomessa on maineikkaita ja korkeatasoisia orkestereita hyvinkin etäällä pääkaupungista. (l) | Hän on eksyksissä itsestään. (l)

Kun adverbi pois ~ ulos liittyy kiinteämmin verbiin, erosijainen lauseke toimii verbin ja adverbin muodostaman kokonaisuuden määritteenä, esim. [kävellä ulos] jostakin (» § 455).

 
vasemmiston eduskuntaryhmästä jo ulos kävelleet stalinistiset Könnin kuokkamiehet (l) | Herbert pelasi lätkää 15-vuotiaaksi, jolloin yhtäkkiä kasvoi ulos toppauksistaan. (l) | Harjualueelta kaivetaan sorat pois. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Yleistä

Adverbien merkitystehtäviä

Paikan adverbit

Ajan adverbit

Tavan adverbit

Määrän adverbit ja partikkelit

Intensiteettisanat: melko, erityisen

Kommenttiadverbit ja ‑partikkelit

Pronominivartaloisten adverbien tehtäviä

Adverbilauseke

Adverbi ja muut sanaluokat

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot