Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbit > Adverbien merkitystehtäviä > Intensiteettisanat: melko, erityisen > § 666 Intensiteettisanat ja ominaisuuden vahvuusasteikot

§ 666 Intensiteettisanat ja ominaisuuden vahvuusasteikot

Intensiteettimääritteet muodostavat subjektiivisia tulkinnallisia skaaloja, eräänlaisia vahvuusasteikkoja.

Ominaisuuden asteen kohtalaista tai suhteellista määrää ilmaisevat mm. partikkelit aika, melko, sangen, varsin, jokseenkin sekä genetiivisijaiset sanat kohtalaisen, kohtuullisen, melkoisen, suhteellisen, jotka esiintyvät yleensä myöntölauseissa (a). Kun ne ovat kieltolauseessa, ne jäävät kiellon vaikutusalan ulkopuolelle; tyypillisesti ne ovat tällöin lauseessa teemapaikalla tai lause on retorinen kysymys (b). Järin esiintyy vain kielteisissä konteksteissa, jollaisissa tavallisia ovat myös kovin ja erityisen.

(a)
– – minäkin siis voin lihoa ja aika komeasti voinkin. (l) | Julkisuus on lisännyt kiinnostusta, vieraita käy verrattain paljon. (l) | KTP:n joukkue pysyy sangen hyvin kasassa. (l) | Yön nukuin kohtalaisen hyvin, – –. (k) | Kuvaus sopi mieheen jokseenkin täydellisesti. (k)
(b)
– – melko painavat kuulokkeet eivät liikkeellä oltaessa tahdo pysyä päässä. (l) | Kohtuullisen mutkaton aamiainen ei jäänyt ainoaksi yhteiseksi, – –. (k) | Ja eikö myös Jan ollut aika innokas? (k) | Kerrotte valmistuvanne pian. Eikö se merkitse varsin arvostettujen työpaikkojen ja ansiotulojen saamista? (l)

Tavallisimmin myönteisissä konteksteissa esiintyvät erittäin, hyvin, todella ja tosi ilmaisevat ominaisuuden, tavan tai määrän suurempaa astetta; ne ovat siis astemääritteinä vahvistavia. Esimerkiksi erittäin vähän voi tarkoittaa vähemmän kuin pelkkä vähän, ja todella paljon taas enemmän kuin paljon. Vahvistavina määritteinä esiintyvät myös mm. oikein, oikeasti sekä kirjallissävyinen partikkeli ylen. (Partikkeleista ihan ja aivan » § 854.)

(c)
Porissa on nähty erittäin monta jazzin maailman huippua, – –. (l) | Ohjeita jakeli hyvin pieni ja laiha nainen, – –. (k) | Tämä asia tutkitaan todella tarkkaan. (l) | Sillä oli tosi ikävä sinua ja se uikutti. (k) | Se oli kuin mädäntyneen, oikein eltaantuneen lihan hajua. (k) | Elämä on oikeasti epäoikeudenmukainen. (k)

Monet genetiivisijaiset intensiteettimääritteet ovat vahvistavia. Varsinkin puhutussa kielessä tavallisia ovat affektissävyiset sanat hirveän, kauhean, hemmetin, saakelin, vitun, sairaan. Yleisiä vahvistimina ovat myös karitiiviadjektiivien genetiivimuodot kuten mahdottoman, tajuttoman.

(d)
Aika meni hirveän nopeasti. (k) | Elsan äiti katsoo minua kamalan ylhäältä. (k) | Sisu-Auton kasvuprosentti viime vuodelta on tolkuttoman iso. (l) | Hauska ukko ja mahdottoman utelias. (k) | Älyttömän hyvin se homma toimi. (l)

Myös tavan määritteinä käytettävät adjektiivien genetiivimuodot saattavat synnyttää (subjektiivisia) astetulkintoja. Esimerkiksi ilmaus uskomattoman kauan ilmaisee odotettua pitempää kestoa ja tuskastuttavan hitaasti taas ’tuskastuttavalla tavalla hitaasti’ ~ ’erittäin hitaasti’.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Yleistä

Adverbien merkitystehtäviä

Paikan adverbit

Ajan adverbit

Tavan adverbit

Määrän adverbit ja partikkelit

Intensiteettisanat: melko, erityisen

Kommenttiadverbit ja ‑partikkelit

Pronominivartaloisten adverbien tehtäviä

Adverbilauseke

Adverbi ja muut sanaluokat

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot