Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbit > Adverbien merkitystehtäviä > Määrän adverbit ja partikkelit > Täyteyden aste ja likimääräisyys: täynnä, alle, melkein > § 662 Lisää likimäärän adverbeja: korkeintaan, suunnilleen

§ 662 Lisää likimäärän adverbeja: korkeintaan, suunnilleen

Superlatiivimuodosteet al(hais)immillaan, enimmillään, vähimmillään luonnehtivat entiteetin tilaa määrän vaihtelun kannalta (a), joten ne ovat myös tavan adverbeja. Sisällöltään ne vastaavat pitkälti partikkeleita enintään, korkeintaan, vähintään, ainakin, jotka kuitenkin toimivat vain määritteinä määrää ilmaisevassa lausekkeessa, eivät itsenäisinä lausekkeina (b) (» § 847). Substantiiviset maksimissa(an), minimissä(än) luonnehtivat samoin määrällisesti entiteetin tilaa (c).

(a)
Hänen kannatuksensa oli korkeimmillaan virkaanastumisen jälkeen – – ja alhaisimmillaan gallupkannatus oli kesällä 1993, – –. (l) | Rakennusvaiheessa kaivoksen avaaminen työllistää enimmillään noin 800 henkeä. (l)
(b)
Lainaa maatilan hankintaan voidaan myöntää enintään 250 000 markkaa – –. (a) | – – Ihana tunne huomata, ettei ole hullu, korkeintaan lievästi harhainen. (l) | Aineellisia vahinkoja syntyi vähintään kymppitonnin edestä. (l) | Eurooppa-neuvosto kokoontuu ainakin kahdesti vuodessa – –. (a)
(c)
A-poikien osalta karanteenimaksu on maksimissaan 50 000 mk – –. (a) | – – teiden kulutus on minimissään. (a)

Summittaisuutta ilmaisevia partikkeleita ja adverbeja on koko joukko, esim. suunnilleen, arviolta, keskimäärin. Näistä partikkelia suunnilleen käytetään paitsi määrän ilmausten kanssa, myös sellaisenaan summittaisuutta ilmaisemassa. Likimain ilmaisee myös jonkin määrän alle jäävää arviota (» § 661) ja jokseenkin merkitystä ’melko’ (» § 666).

(d)
Silmien näkökenttä on suunnilleen 180 astetta. (l) | Kerran esiintyi selitys, jossa sanottiin likimain näin: – –. (l) | Tulin aukion laitaan jokseenkin samaan aikaan kanssasi – –. (k)

Summittaisuutta ilmaisevat myös sanat noin ja puhutussa kielessä siinä, esim. noin 10 %, siinä viiden maissa (» § 855).

Likimääräisyyden ilmauksissa esiintyvät sanat summassa, summa(n)mutikassa, summittaisesti, summittain eivät toimi nominin tai kvanttorin määritteinä vaan yleensä verbin tai verbi-ilmauksen määritteinä: Menemme ihan summassa johonkin paikalliseen ruokapaikkaan – – (E); Nyt pakenin jo aivan summamutikassa,– – (l).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Yleistä

Adverbien merkitystehtäviä

Paikan adverbit

Ajan adverbit

Tavan adverbit

Määrän adverbit ja partikkelit

Intensiteettisanat: melko, erityisen

Kommenttiadverbit ja ‑partikkelit

Pronominivartaloisten adverbien tehtäviä

Adverbilauseke

Adverbi ja muut sanaluokat

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot