Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Partikkelit > Fokus- ja asteikkopartikkelit > Fokuspartikkelien asteikkotulkinta > § 847 Yleistä: mitä kaikkea voi asteikoittaa?

§ 847 Yleistä: mitä kaikkea voi asteikoittaa?

Useat fokuspartikkelit tuovat asteikkotulkinnan muunlaiseenkin kuin määrän ilmaukseen, jotka luonnostaan asettuvat asteikolle. Asteikolle voidaan asettaa myös mikä tahansa järjestynyt ominaisuuksien tai asiaintilojen joukko, kuten tunnetilat laimeasta kiihkeään, liikkuminen matelemisesta kiitämiseen, ihmiset miellyttävästä sietämättömään jne. (asteikkotulkinnasta » § 839). Tyypillisesti asteikkotulkinnan tuovia fokuspartikkeleita ovat seuraavat:

 
enintään, korkeintaan, vähintään
jopa, peräti, vieläpä; edes, saati

hädin tuskin, nipin napin, sentään

Näistä tehtävältään selväpiirteisimpiä ja leksikaaliselta merkitykseltään läpinäkyviä ovat kolme ensin mainittua:

 
Raivio haukkui siitä asiasta minut vähintään kerran päivässä. (k) [mahdollisesti useamminkin] | Pisin matka reunimmaisten kisapaikkojen välillä on reilut sata kilometriä ja sen väitetään kestävän korkeintaan kolme tuntia. (l) | Huojuntaa on kuin huonossa kasettinauhurissa (0,21 %), ja äänirasian taajuustoisto on enintään tyydyttävä. (l)

Partikkelilla sentään on sekä modaalisen että fokuspartikkelin piirteitä. Fokuspartikkelina se merkitsee jokseenkin samaa kuin edes (a). Se asettaa lausuman ilmaiseman asiaintilan asteikolle, joka sisältää joukon (usein) huonoja vaihtoehtoja. Niistä sentään-lausuma poimii vähiten huonon (b). Partikkeli ei juurikaan voi esiintyä eri paikoissa pitkin lausumaa tyypillisten fokuspartikkelien tavoin, vaan suosii etenkin teeman jälkeistä asemaa.

(a)
Pariisissa asuva Burundin mies ei ole kahteen vuoteen käynyt kotonaan. Sen hän sentään ( ~ edes) tietää, että perhe on elossa ja voi hyvin. (l)
(b)
Ensimmäisellä kerralla lähdettiin [evakkoon] vaatimattomasti äidin kanssa potkukelkalla, toisella kertaa sentään junalla! (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Partikkelit ja muut pikkusanat

Dialogipartikkelit

Lausumapartikkelit

Konjunktiot

Sävypartikkelit

Fokus- ja asteikkopartikkelit

Temporaalisia ja lokaalisia partikkeleita

Intensiteettipartikkelit

Interjektiot

Partikkeliketjut

Rajankäyntiä

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot