Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Partikkelit > Fokus- ja asteikkopartikkelit > Eksklusiiviset fokuspartikkelit > Vain ja muita eksklusiivisia partikkeleita > § 844 Vain, ainoastaan, pelkästään, yksinomaan

§ 844 Vain, ainoastaan, pelkästään, yksinomaan

Eksklusiivisia fokuspartikkeleita ovat vain, ainoastaan, pelkästään, juuri, nimenomaan ja yksin(omaan). Ne sulkevat pois mahdollisuuden, että lauseessa kuvattu asiaintila vallitsisi muun kuin sen lausekkeen tarkoitteen suhteen, johon partikkeli liittyy. Partikkelit vain (puhutussa kielessä myös vaan) ja ainoastaan ovat synonyymisia, ja niiden ero on lähinnä tyylillinen; kummankin merkityksenä on ’ei muuta/muita kuin’ (puhutun kielen vaan-partikkelista » § 821):

 
Minulla on vain ~ vaan ~ ainoastaan viisi markkaa. [Minulla ei ole kuin viisi markkaa.] | Vain minä unohdin sateenvarjoni eilen. [kukaan muu ei unohtanut] | Muissakin Pohjoismaissa on ollut pankkikriisi, mutta vain meillä on ollut SKOP-vetoinen kriisi. (l) | Tapaamme useita perheitä. Tämä tarina kertoo ainoastaan yhdestä. (l) | mä en tarkota nyt vaan et et tuo jonku leivän vaan tota ni et niinku tekis jotain: mm ↑jotai ihan kunnon safkaa. (p)

Lähes edellisten synonyymi on pelkästään. Sillä on kuitenkin usein skalaarinen lisäsävy ’jo yksin tämäkin, saati sitten muu’:

 
Pelkästään ~ Jo ~ ajatus(kin) avantouinnista hirvittää. [saati sitten että menisin avantoon] ≠ Vain ~ ainoastaan ajatus avantouinnista hirvittää. | Virallisia tilastoja kuolleista ei ole käytössä, mutta jotain kertoo sekin, että pahimmillaan pelkästään työmiehistä oli neljännes sairaana. (l)

Huom. Adjektiivi pelkkä, joka esiintyy substantiivin etumääritteenä, merkitsee monissa konteksteissa jokseenkin samaa kuin partikkeli vain: Otin pelkän kahvin = Otin vain kahvin. Molemmat voivat olla samassa lauseessa:

 
Ei minulla ole tarinoita kerrottavaksi, ei vitsejä heiteltäväksi, ei mukavia juttuja eikä pitkiä litanioita, vain pelkkä ääni jonka kuulet jos haluat, – –. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Partikkelit ja muut pikkusanat

Dialogipartikkelit

Lausumapartikkelit

Konjunktiot

Sävypartikkelit

Fokus- ja asteikkopartikkelit

Temporaalisia ja lokaalisia partikkeleita

Intensiteettipartikkelit

Interjektiot

Partikkeliketjut

Rajankäyntiä

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot