Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Partikkelit > Intensiteettipartikkelit > Intensiteettisanat eri sanaluokissa > § 853 Mitä ovat intensiteettipartikkelit? Luokitteluongelmia

§ 853 Mitä ovat intensiteettipartikkelit? Luokitteluongelmia

Intensiteettipartikkelit limittyvät intensiteettiadverbien kanssa (» § 664). Kumpienkin tehtävänä on osoittaa mm. adjektiivin ja adverbin ilmaiseman laadun tai määrän astetta. Partikkeleihin niitä yhdistää se, että ne eivät voi saada omia määritteitä: *niin erittäin. Lisäksi intensiteettisanat eivät voi esiintyä yksin vuoroa muodostamassa vastauksena kysymykseen: – Maistuuko hyvältä?Erittäin. ~ *Niin ~ *Ihan. Toisaalta intensiteettisanat ovat siinä suhteessa integroituneita lauseen osia, että ne esiintyvät adverbien ja adjektiivien määritteinä, mikä tekee niistä adverbin kaltaisia: hyvin ~ erittäin nopeasti. Prototyyppiset partikkelithan ovat lauseessa tyypillisesti liitynnäisinä, eivät lausekkeen osana (» § 794).

Intensiteettipartikkeleihin luetaan seuraavat pisimmälle partikkelistuneet intensiteettisanat (intensiteettisanojen lista » § 664):

 
aika, aivan, ihan, melko | niin, noin, näin | hyvin, kovin, oikein, perin, sangen, tosi, varsin, ylen | (ei) järin ~ kovin

Suurin osa intensiteetti-ilmauksista vahvistaa sen sanan merkitystä, jonka yhteydessä ne esiintyvät. Pitkälti synonyymisia, mutta tyyliarvoltaan ja käyttötaajuudeltaan erilaisia partikkeleita ovat erittäin, hyvin, kovin, oikein, perin, sangen, varsin ja ylen. Prototyyppinen intensiteettipartikkeli on hyvin, esim. hyvin suuri, joka on homonyyminen verbiä määrittävän tavan adverbin kanssa, vrt. osata hyvin ranskaa. Taajakäyttöisiä ovat myös erittäin ja kovin. Muut ovat enemmän tai vähemmän erikoistuneet tiettyihin sanaliittoihin tai kollokaatioihin. Kirjoitetulle tekstille ominaisia intensiteettipartikkeleita ovat perin, sangen, varsin ja ylen.

 
hyvin vähän, hyvin makea, hyvin kauas, hyvin ruotsalaisen näköinen | Rauni Mollbergin elokuvat ovat viime vuosina saaneet perin vaihtelevan vastaanoton koto-Suomessa, – –. (l) | Rahoitustilanteemme on sangen tyydyttävä ja hallinnassa. (k)

Järin esiintyy vain kielteisissä yhteyksissä; myös kovin ja erityisen esiintyvät lähinnä kielteisissä yhteyksissä toisin kuin esim. hyvin tai perin: Asia ei ole minulle erityisen ~ kovin ~ *hyvin ~ *perin tuttu.

 
Poika-Jursinov ei kuitenkaan ollut järin huolissaan tappiosta. (l) | – – todellisuus ei vaikuttanut minusta erityisen julmalta – –. (k) | Mies oli hyvin komea – ei kovin kookas eikä vantterakaan, – –. (k)

Huom. Intensiteettiä ilmaisevien sanojen funktionaalinen luokka on avoin; vain osa ilmauksista on partikkelistunut. Substantiiveista ja adjektiiveista voi tehdä intensifioijan kaltaisen muodostamalla siitä n-päätteisen: ilmeisen taitava, hiton hyvä, hirveän mukava, ihmeen vaikea (» § 615, 677). Myös kiteytyneitä fraaseja kuten kerta kaikkiaan, sanalla sanoen käytetään intensiteetti-ilmauksina, mutta niitäkään ei pidetä intensiteettipartikkelien sanaluokkakategoriaan kuuluvina.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Partikkelit ja muut pikkusanat

Dialogipartikkelit

Lausumapartikkelit

Konjunktiot

Sävypartikkelit

Fokus- ja asteikkopartikkelit

Temporaalisia ja lokaalisia partikkeleita

Intensiteettipartikkelit

Interjektiot

Partikkeliketjut

Rajankäyntiä

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot