Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Partikkelit > Fokus- ja asteikkopartikkelit > Fokuspartikkelien asteikkotulkinta > § 849 Asteikon loppupään partikkeleita: peräti, jopa, saati

§ 849 Asteikon loppupään partikkeleita: peräti, jopa, saati

Partikkeli peräti koskee asteikon loppu- eli yläpäätä (a). Partikkelit jopa (b) ja edes muodostavat polaarisen parin; edellinen esiintyy myönteisissä, jälkimmäinen kieltolauseissa ja muissa kielteisissä yhteyksissä: Hän jopa tervehti meitä ~ ei edes tervehtinyt (polaarisista ilmauksista » § 1635). Asteikon yläpäätä osoittaa partikkeli vielä (» § 804), usein liitepartikkelin -kin kanssa (c).

(a)
Näkyvään valvontaan irrotetaan peräti kaksi kolmasosaa liikkuvan poliisin Turun ja Porin läänin vahvuudesta. (l) | – – kysyttiin, onko heitä syytetty talousrikoksesta tai peräti tuomittu siitä. (l)
(b)
Karaisun jälkeen se kestää jopa pakkasta [niinkin kylmää]. | Suomenlammas on jopa puolivuotisena valmis jatkamaan sukua. [niin nuorena] | – – kaikki tuntui tuskalliselta ja ylivoimaiselta, jopa ammeesta nouseminen vaikutti ylittävän voimani. (k)
(c)
Kysytkin vielä! hän sähähti. (k) | – – toinen rähisi ”pitääkö tästä vielä maksaakin”, – –. (k) | Päivi kiehui raivoa vielä asunnollakin kertoessaan kokouksesta Peterille. (k)

Partikkeli saati esiintyy kaksiosaisessa rakenteessa, jossa kontrastoidaan rakenteen osat; näistä saati-sanaan liittyvä on asteikolla edellistä korkeammalla (d). Rakenteen toisessa osassa on usein partikkeli edes (e) (partikkelista saati konjunktiona » § 817 huom.).

(d)
Meylle ei koskaan huudettu, saati luennoitu. (k) | – – tuli tunne että täällä jopa äänen korottaminen, saati ruma sana olisi rikos. (k) | – – koskaan ei voinut olla varma siitä, oliko jokin sammalkasa keittiön pöydällä taideteos vai kompostiin menossa. Saati sitten, oliko niissä elollisia olentoja seassa. (k)
(e)
Hänellä ei ole työhuoneessaan edes kirjoituskonetta, saati tietokonetta. (k) | Satelliitin ja antennin välillä ei siten saa olla puita tai edes niiden oksia, saati sitten rakennuksia tai kalliomuodostelmia. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Partikkelit ja muut pikkusanat

Dialogipartikkelit

Lausumapartikkelit

Konjunktiot

Sävypartikkelit

Fokus- ja asteikkopartikkelit

Temporaalisia ja lokaalisia partikkeleita

Intensiteettipartikkelit

Interjektiot

Partikkeliketjut

Rajankäyntiä

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot