Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Partikkelit > Fokus- ja asteikkopartikkelit > Fokuspartikkelien inklusiivinen käyttö > Fokuspartikkeli -kin/-kAAn > § 842 Kin-partikkeli on liikkuva

§ 842 Kin-partikkeli on liikkuva

Liitepartikkeli -kin/-kAAn voi kiinnittyä sekä nominaalisiin lausekkeisiin että finiittiverbiin, ja fokuksessa voi olla pelkkä substantiivin määritekin (» § 126):

(a)
Juustokin jäi jääkaappiin. | Juusto jäikin jääkaappiin. | Juustoa jäi jääkaappiinkin. | Siinä putkesta pulppuaa sellainen suihku, että pesulla voisi käydä isompikin perhe. (l)

Osa partikkelin käytöstä on tyypillistä inklusiivisille fokuspartikkeleille. Eräät lausekkeisiin ja varsinkin verbiin liittyvät käyttötapaukset ovat vaikeammin yhdistettävissä fokuspartikkelimerkitykseen (b–d). Merkityksen tulkintaan vaikuttaa aina ympäröivä konteksti.

Esimerkin (b) jälkimmäinen lause ei implikoi, että Haavisto olisi ponnahtanut jonnekin muuallekin kuin eduskuntaan, vaan sen tulkintana on ’tämä on yksi (ehkä huomattavin) näyttö puheenjohtaja Haaviston esiintymistaidosta’. Partikkelin vaikutusalassa ei ole pelkästään se sana, johon partikkeli liittyy, vaan koko lause.

(b)
Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto on televisioesiintyjänä poliitikkojen parhaasta päästä. Sillä hän aikanaan eduskuntaankin ponnahti. (l)

Verbiin liittyvä -kin suhteuttaa lausuman johonkin kontekstista nousevaan odotukseen; ilmaus voi olla joko odotuksenmukainen (c) tai odotusten vastainen (d). Partikkeli ei siis määrää odotuksen suuntaa, vaan implikoi ainoastaan, että fokuksessa oleva lausuma tulkitaan suhteessa odotuksiin.

(c)
Yliopistoon tähyäville ammattikorkeakoulu on hyvä varavaihtoehto, ja heistä neljännes hakikin kumpaankin koulutusväylään. (l)
MH: – – kysysin: oletteko (.) kiinnittäny huomiota siihen, (.) onko niiden häntä koko- naan vaalea tupsu vai onko se (.) päältä tumma.
S2: Se on päältä tumma.
MH: No sillon on kysymys rusakosta.
S2: Niin varmasti,
MH: Sitä minä koko ajan olen tässä epäillytkin. (R)
(d)
Taidankin lähteä kuntosalille. | Mää luulen et me otetaanki se verenpaine kyllä nyt sitte tosta toisesta [käsivarresta] (P) | Joo ku päästiin sielt sit (.) siihen ihan sen lakijyrkänteen alapuolel ni sit me piti saaha suksii sitte jalakaan ja – – ja sit mä (.) pistin ne sukset siihen maahan ni heh ne lähtiki luistamaa, (p)

Konsessiivisella kin-partikkelin sisältävällä vaikka-lauseella (e) tuodaan ilmi jokin odotuksenvastainen tilanne; jokseenkin samanmerkityksinen on kiteymä niin x kuin Vkin (f) (» § 1142).

(e)
Nkp:n rahavirroista Saarinen sanoo olleensa kovin tietämätön, vaikka johtikin Skp:tä 16 vuotta. (l) | Voiton otti Helena Johanssonin Ina Scot, joka punnersi ykköseksi, vaikka juoksikin johtohevosen rinnalla. (l)
(f)
Niin vaikea kuin tämä asia onkin, se on saatava päätökseen tämän päivän aikana.

Huom. Ainoa verbi, johon kin/kAAn-partikkeli ei voi liittyä, on kieltoverbi: Hän ei olekaan tullut ~ *eikään ole tullut, vrt. Hän onkin tullut.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Partikkelit ja muut pikkusanat

Dialogipartikkelit

Lausumapartikkelit

Konjunktiot

Sävypartikkelit

Fokus- ja asteikkopartikkelit

Temporaalisia ja lokaalisia partikkeleita

Intensiteettipartikkelit

Interjektiot

Partikkeliketjut

Rajankäyntiä

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot