Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Partikkelit > Sävypartikkelit > Itsenäiset sävypartikkelit > § 822 Sävypartikkeli vai adverbi?

§ 822 Sävypartikkeli vai adverbi?

Monet itsenäisistä sävypartikkeleista toimivat myös temporaalisina adverbeina. Sävypartikkeleina kyseiset sanat ovat prosodisesti heikompia, usein lyhentyneitä, esimerkiksi ny, sit, ja ne eroavat adverbeista myös sijainniltaan. Adverbit voivat sijoittua lauseen alkuun, sävypartikkeleista vain aina voi esiintyä myös lausuman alussa. Muut sävypartikkelit esiintyvät lausuman keskellä tai lopussa, esim. Muista sit tulla, vrt. adverbina Sitten hän tuli.

Merkitykseltään vaikeimmin määriteltävä sävypartikkeleista on nyt. Partikkeli sit on ensisijaisesti päättelyn merkki (» § 825). Kaksi muuta, aina ja vasta, esiintyvät lähinnä tietynlaisissa emfaattisissa rakenteissa (» § 826827).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Partikkelit ja muut pikkusanat

Dialogipartikkelit

Lausumapartikkelit

Konjunktiot

Sävypartikkelit

Fokus- ja asteikkopartikkelit

Temporaalisia ja lokaalisia partikkeleita

Intensiteettipartikkelit

Interjektiot

Partikkeliketjut

Rajankäyntiä

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot