Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Partikkelit > Fokus- ja asteikkopartikkelit > Fokuspartikkelien asteikkotulkinta > § 848 Asteikon alkupään partikkeleita: ainakin, nipin napin

§ 848 Asteikon alkupään partikkeleita: ainakin, nipin napin

Useimmat fokuspartikkelit koskevat asteikon alkupäätä. Fokuspartikkelit ainakin ja vähintään liittyvät tyypillisesti määrän ilmauksiin ja ilmaisevat, että kyseinen määrä on alin mikä voidaan tai uskalletaan sanoa (a). Kun fokus ei ilmaise määrää, se ymmärretään kuitenkin asteikolla olevaksi. Esimerkissä (b) ilmaus vähintään mersua sisältää ilmplikaation ’mahdollisesti jotain vielä arvokkaampaa’. (Partikkelista ainakin myös » § 840.) Edes liittyy tavallisesti muihin kuin määränilmauksiin (c).

(a)
Rakastan puhelinta ainakin yhtä paljon kuin vaimoani. Soitan päivittäin ainakin 20 ulkomaanpuhelua. (l) | Helppoja ja uusia, siis käyttämättömiä ja vähän käytettyjä ratkaisuja on vähintään kaksi. (k)
(b)
Minä odotin vähintään mersua, Michel mutristeli suutaan. (k) | Hapan ja karvas ovat taas vastenmielisiä tai ainakin epämieluisia, – –. (l) | Toinen opettavainen tai vähintään havainnollinen esimerkki tai tarina sivuaa kirjallisuudentutkimusta. (a)
(c)
Lasselle en kertonut liikemiesurani kohtalosta eikä hän edes kysynyt sitä. (k) | Kenellekään siitä ei kehdannut kertoa, ei edes äidille, – –. (k) | – – kuinka saada valtion velkakierre katkaistua edes muutaman vuoden tähtäyksellä? (l)

Partikkeliyhdistelmät hädin tuskin, nipin napin ja juuri ja juuri koskevat asteikon alkupäätä; niiden avulla voi asteikoittaa minkä tahansa toiminnan tai asiaintilan (d) (partikkelista tuskin » § 1614).

(d)
Puhelin on kokoon taitettuna hädin tuskin korttia suurempi. (l) | – – siellä on vettä vain nipin napin hevosen vatsaan asti. (k) | Aaro K. on niin nuuka, että juuri ja juuri raskii pistää palkkalistan maksuun. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Partikkelit ja muut pikkusanat

Dialogipartikkelit

Lausumapartikkelit

Konjunktiot

Sävypartikkelit

Fokus- ja asteikkopartikkelit

Temporaalisia ja lokaalisia partikkeleita

Intensiteettipartikkelit

Interjektiot

Partikkeliketjut

Rajankäyntiä

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot