Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Partikkelit > Fokus- ja asteikkopartikkelit > Fokuspartikkelien inklusiivinen käyttö > Fokuspartikkeli -kin/-kAAn > § 843 Puhetoiminto ja -kin

§ 843 Puhetoiminto ja -kin

Lausuman puhetoiminto samoin kuin sen sekventiaalinen asema eli sijainti keskustelussa vaikuttavat kin-partikkelin sisältävän ilmauksen tulkintaan. Selvin tapaus ovat kielteiskysyvät lauseet, joihin on kiteytynyt samanmielisyyteen vetoamisen (a) tai toisaalta odotuksenvastaisuuden (b) merkitys:

(a)
Mitä sanot, enkö olekin onkinut paljon tietoja haaviini? (k) | Ja me maksettiin sulle puolet käteen ennakkoa kuten aina ennenkin. Eikö maksettukin? (k)
(b)
Eikö minulla olekaan sanan sijaa tyttäremme kasvatuksessa? (k)

Myös vastauksessa tai muussa vierusparin jälkijäsenessä -kin osoittaa, miten vastaaja yhdistää lausumansa edellisen puhujan esittämään. Esimerkissä (c) on kyse kannanotoista: toisen kannanoton esittäjä osoittaa partikkelilla, että hänellä on riippumaton oma mielipide asiasta, vaikkakin mielipide on sama. Esimerkissä (d) jälkijäsenen esittäjä vahvistaa kannanotollaan edellisen puhujan kantaa, ja (e)-tapauksessa kyse voi olla sekä (puhekumppanin) odotuksen mukaisesta että puhujan toimimisesta oman aiemman päätöksensä vastaisesti. Esimerkissä (f) partikkeli implikoi, että puhuja R muistaakin vastauksen kuultuaan tienneensä asian entuudestaan.

(c)
H: – – mä oon sitä mieltä että Arvo on tosi lepsu.
K: Niin se onki. (p)
(d)
M: – – sitäpaitsi ei mult jää paljo mult jää just niitä psykan luentosarjoja pois
 [– –]
L: Niitä ny joutaa jäädäkki se on nii vihoviimestä puuhaa. (p)
(e)
S: Jos se- se ei äse sinun luokse, parempi ku tulet meille.
J: Ahah. ↑No em minä tiiä ↓ehkä minä tuunki. Mutta em minä vielä tiiä sitä varmaks. (p)
(f)
R: Vekeki eikö oo ↑valmistunu jo tässä,
T: O:n ja on töissä ja
R: Nii Missä se on töissä.
T: Vantaan kaupungilla.
R: Asko sanoki sen.
T: Joo. (p)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Partikkelit ja muut pikkusanat

Dialogipartikkelit

Lausumapartikkelit

Konjunktiot

Sävypartikkelit

Fokus- ja asteikkopartikkelit

Temporaalisia ja lokaalisia partikkeleita

Intensiteettipartikkelit

Interjektiot

Partikkeliketjut

Rajankäyntiä

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot