Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Partikkelit > Sävypartikkelit > Kliittiset sävypartikkelit ‑hAn, ‑pA, ‑s > Liitepartikkeli ‑hAn > § 832 -hAn interrogatiivilauseissa

§ 832 -hAn interrogatiivilauseissa

Kun sävypartikkeli ‑hAn tuo interrogatiivilauseeseen implikaation, että kysymys sisältää tavalla tai toisella yhteistä tai tuttua tietoa, kysymyksen tulkinta vaihtelee hieman kontekstista riippuen. ‑hAn on yleinen mm. epäröivissä tiedusteluissa, jolloin lausuman implikaationa on ’minun kuuluisi tietää tämä’ (a).

(a)
YE: Kukahan oli ministerinä siihen aikaan.
PV: Holkeri ja Sorsa olivat siinä vahvan markan hallituksessa. (tv)

Konditionaalimuotoisen kysymyksen yhteydessä ‑hAn vahvistaa lausumasta nousevaa epätodennäköisyyden tulkintaa (b). Tietyissä konteksteissa ‑hAn tekee puolestaan kysymyksestä retorisen tai muuten sellaisen, johon puhekumppanin ei edellytetä vastaavan (c). Puhelinkeskustelujen avausrutiinissa partikkeli on yleinen pyydettäessä tavoiteltua henkilöä puhelimeen (d).

(b)
Uskoiskohan verovirkailija? (l) | Olisikohan edes Nokian tiedotusjohtaja pystynyt parempaan? (l) | Esitys ei ole saanut kannatusta. ”Ei ennen vaaleja”, on hänelle vastattu. Miksiköhän? (L)
(c)
S: Kuule tota liikeniskö teiltä yhtä mankkaa vähäks aikaa ja sitte löytyykö teiltä sitä farmaseuttien keskustelua.
V: Öö missähän se vois olla ku mäen oo sitä ikinä kuunnellu. (P)
(d)
Oiskohan toi Terttu Räsänen tavattavissa. | Onkohan siellä muurari Kumpumäki tavattavissa, (p)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Partikkelit ja muut pikkusanat

Dialogipartikkelit

Lausumapartikkelit

Konjunktiot

Sävypartikkelit

Fokus- ja asteikkopartikkelit

Temporaalisia ja lokaalisia partikkeleita

Intensiteettipartikkelit

Interjektiot

Partikkeliketjut

Rajankäyntiä

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot