Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Partikkelit > Temporaalisia ja lokaalisia partikkeleita > Terminatiiviset partikkelit asti, saakka ja aina > § 852 Täältä saakka, kesään asti, aina ylintä johtoa myöten

§ 852 Täältä saakka, kesään asti, aina ylintä johtoa myöten

Asteikkopartikkeleita muistuttavat joissain suhteissa terminatiiviset partikkelit asti ja saakka, jotka liittyvät lähinnä ajan ja paikan ilmauksiin: aamuun asti; Imatralla ~ Imatralle ~ Imatran takaa asti. Partikkelit asettavat sijaintisuhteen asteikolle siten, että kyseisen paikan katsotaan olevan matkan, ajan tms. kannalta asteikossa korkealla.

(a)
Malmösta asti on yrittäjiä kulkenut tästä läpi ja halunnut tehdä vientitavarailmoituksen. (l) | Sinähän seuraat täältä saakka asioita. (k) | Kertomus tuntuu loppuun saakka jäsennellyltä ja aukottomalta, valmiilta lukijan omaksuttavaksi. (k) | Joensuussa saakka piti käyttää lääkärissä. (k)

Ajan ilmauksissa asti ja saakka merkitsevät aikarajan. Numero-ja pronominitapauksissa ne ovat rakenteen kannalta pakollisia (sanojen postpositiomaisuudesta » § 712).

 
Odotin häntä kesään ~ kesään asti. | Näyttely on avoinna 31.8. saakka. vrt. Näyttely on avoinna 31.8. [vain yhden päivän] | Valmet on valmistanut tähänkin asti (≠ tähän) lähes puolet Calibroista. (l)

Terminatiivisena partikkelina asti voi liittyä myös postpositiolausekkeeseen, esim. Jaksatko heittää kiven [talon taakse]PP asti? Muitakin paikallissijaisia substantiivilausekkeita kuin puhtaasti aikaa tai paikkaa ilmaisevia voidaan asettaa asteikolle, jolloin ilmaukseen sisältyy implikaatio ’tämä on ääritapaus’:

 
Kädentaitojen merkitys korostuu, vaikkei nyt ammattiin saakka niin ainakin omaksi iloksi ja hyödyksi, harrastukseksi. (l) | Oikeuskanslerille itselleen asti viedään vain merkittävimmät ja hankalimmat asiat. (L) | Sitä ollaan työstä hikisiä, että suihkus asti piti käydä. (p)

Paikkaa ilmaisevan tulosijaan liittyessään partikkelilla on mm. liikuttamisverbien yhteydessä oma terminatiivinen merkityksensä ’aivan jonkin äärelle’. Ilman partikkelia ilmauksen merkitykseen voi sisältyä törmäyksen implikaatio.

 
Liisa peruutti autonsa katukäytävään [törmäsi katukäytävään], vrt. Liisa peruutti auton katukäytävään asti. [= reunalle] | vrt. Kaatoi maidon lasiin ~ ?lasiin asti.

Partikkelilla aina on tietyissä konteksteissa asteikon ääripäätä korostava merkitys. Tällöin se on lähimerkityksinen partikkelien asti ja saakka kanssa, mutta esiintyy myös yhdistelmissä aina – lähtien, aina – myöten ja aina – saakka:

 
– – onhan siellä erilaista katsottavaa ja koettavaa aina Kuninkaanlinnasta lähtien. (l) | Paine on kohdistunut yhtä lailla niin talosta lähteneisiin kuin taloon jääviin aina ylintä johtoa myöten. (l) | Esimerkkinä sovelluksista on mahdollisuus siirtää tuotteen kuva myyntimiesjärjestelmään tai myyntiluetteloon aina cd-rom ‑levylle saakka. (l)

Huom. Päiviön (2000: 5) laskelmat Suomen Kuvalehden korpuksesta sekä Parole-korpuksen kaunokirjallisuuden otoksesta osoittavat sanojen asti ja saakka esiintyvän tavallisimmin tulosijaisten lausekkeiden yhteydessä (illatiiviin, allatiiviin ja translatiiviin). Tulosijaiseen lausekkeeseen liittyviä on SK:n aineistossa 80–90 % kaikista asti ja saakka-partikkelien esiintymistä, kun taas erosijaiseen (pelkästään elatiiviin) liittyy niistä vain runsaat 10 %. Kirjallisuusaineistossa jakauma on erilainen: varsinkin elatiivia ja adverbeja esiintyy tuntuvasti enemmän eikä illatiivi ole samassa määrin vallitseva (51–53 % vs. lehtitekstin 80 %).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Partikkelit ja muut pikkusanat

Dialogipartikkelit

Lausumapartikkelit

Konjunktiot

Sävypartikkelit

Fokus- ja asteikkopartikkelit

Temporaalisia ja lokaalisia partikkeleita

Intensiteettipartikkelit

Interjektiot

Partikkeliketjut

Rajankäyntiä

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot